Czy Twoje miasto jest zwinne?

zwinne-miasto-inspirowani-naturą
Wyzwania współczesności są jasne: nasze miasta muszą mieć rozbudowaną infrastrukturę, a także być… zwinne – czytamy w raporcie „Agile Cities Preparing for the Fourth Industrial Revolution”. Ale-ale… Co to oznacza?

Raport „Agile Cities Preparing for the Fourth Industrial Revolution” powstał na potrzeby World Economic Forum (Światowego Forum Ekonomicznego) we wrześniu 2018 roku. To właśnie w tym dokumencie odnajdujemy dość enigmatyczne, zważywszy na kontekst, określenie – ‘agile’ (ang. ‘zwinny’). Według założeń ‘zwinne’ miasto ma zdolność szybkiej i sprawnej adaptacji do zmieniających się potrzeb społeczeństwa.

Planowanie-partycypacje-–-czego-oczekuje-lokalna-społeczność

Do najważniejszych cech ‘zwinnego’ miasta należy więc elastyczność – przykładowo w zakresie roli przestrzeni publicznych, których rola zmienia się z myślą o mieszkańcach. Wygaszanie ruchu kołowego, pocket-parki, woonerfy, dodatkowe strefy zielone – wszystkie te inicjatywy są ściśle związane z założeniami wspomnianego raportu.

Pobierz raport w formacie .pdf

donica miejska gianto sito terraform

źródło: www.terraform.pl

‘Zwinność’ to również inne aspekty miejskiego życia, również w te obejmujące między innymi bezpieczeństwo, dostęp do edukacji, administrację, architekturę oraz zrównoważony transport. Zasady regulujące przestrzenie publiczne stają się nie ścisłą, „zamrożoną” na lata strategią, ale elastycznym zbiorem założeń, który podlega ewolucji.

rola parków w przestrzeni miejskiej (3)

Inspirowani, czy Wasze miasta są ‘zwinne’? Czy oferują nowe udogodnienia z myślą o Waszych potrzebach?
Zapraszamy do dyskusji!

zdjęcia: www.elements.envato.com, www.pexels.com