Plebiscyt 2019 Najczęściej zadawane pytania

kalendarium aktualne

W tym miejscu zebraliśmy kilka najważniejszych kwestii związanych z Plebiscytem Terra Flower Power 2019 – wyjaśniamy najbardziej nurtujące zagadnienia odnośnie miejskiej rywalizacji:

Dlaczego głosowanie odbywa się na Facebooku? Tak, to nasza mała tegoroczna nowość. W tym roku zmieniliśmy formułę głosowania. W trosce o uczciwość głosowania postanowiliśmy, iż odbędzie się ono na naszym profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/inspirowani/). Mechanizm głosowania jest w pełni bezpieczny i ogólnodostępny – wystarczy kliknąć „like”. To efekt naszych dążeń do tego, by uniknąć prób fałszowania wyników i ułatwić udostępnianie treści. Głosowanie rusza 1 sierpnia, trwa do 26 sierpnia, do godziny 10:00. Ogłoszenie wyników: 26.08, godzina 11:00 w serwisie Facebook.

Jak zgłosić miasto do konkursu? Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie przez 1 osobę maksymalnie sześciu zdjęć ukwiecenia miasta z wykorzystaniem produktów firmy Terra Group na adres: konkurs@terra-pl.eu, w komentarzu do posta konkursowego na profilu https://www.facebook.com/inspirowani/ w serwisie Facebook lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie https://www.inspirowaninatura.pl/plebiscyt2019. Start zgłoszeń: 1 lipca, zakończenie etapu: 31 lipca.

Jak wykonać zdjęcia do plebiscytu? Minimalne wymiary zdjęcia to 1000 x 768 pikseli, pamiętaj o dobrym świetle i ciekawym kadrze – to połowa sukcesu!

Czy mam wpływ na liczbę głosów? Każde miasto, które zgłosiło się do konkursu, zostaje zaprezentowane w galerii, która ukazuje się po kliknięciu w zdjęcie główne. Galerię można udostępniać w mediach społecznościowych, a po rozpoczęciu głosowania – etapu głównego (od 1 do 26 sierpnia), udostępniać można również biorące udział w głosowaniu zdjęcie.

Jak głosować? Od 1 do 26 sierpnia na profilu Facebook www.facebook.com/inspirowani/ będzie dostępna galeria konkursowa ze zdjęciami miast, biorącymi udział w Plebiscycie. Wystarczy kliknąć na przycisk „like”, by oddać ważny głos.

Czy mogę oddać więcej niż jeden głos na dane miasto? Nie, na jednego użytkownika serwisu Facebook przypada jeden głos na jedno miasto w trakcie trwania Plebiscytu. Aby zwiększyć liczbę głosów danego miasta, zachęcamy do rozpowszechniania informacji o jego udziale w Plebiscycie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby swoim głosem obdarować kilka miast (jednorazowo).

Dlaczego w galerii do głosowania pokazało się akurat to, a nie inne zdjęcie reprezentujące miasto?
Wybór jednego zdjęcia spośród wszystkich to nie lada trudność! Wiele miast prezentuje się na licznych ujęciach – po długich naradach Kapituła Organizatora spośród wszystkich wybiera jedno, które zaprezentuje konkretne miasto w głosowaniu. Aby uzyskać wgląd na wszystkie ujęcia, wystarczy rzucić okiem na zgłoszenia zebrane na stronie www.inspirowaninatura.pl, w zakładce 'plebiscyt 2019′.

Dlaczego w galerii na stronie www.inspirowaninatura.pl/plebiscyt2019 są miasta, które zgłosiły ponad 6 zdjęć? Warto zwrócić uwagę na autorów zgłoszeń. Przewidzieliśmy możliwość zgłaszania fotografii od urzędów i włodarzy miast, ale też osób prywatnych. Bez względu na to, którą grupę reprezentuje zgłaszający, zawsze ma możliwość przesłania maksymalnie sześciu zdjęć. Wszystkie z nich trafiają do galerii odpowiedniej dla danego miasta. Jedno zgłoszenie przypada na jedną osobę – liczba osób, nadsyłających zdjęcia jest nieograniczona.

Jakie przewidziano nagrody?
Zwycięskie miasto otrzyma konstrukcję kaskadową H2000 oraz gwarantowane miejsce na jednej z kart kalendarza miejskiego Terra na rok 2020. Drugie miasto zyska dużą donicę Gianto Sito (albo Gianto Tablo lub Plane Ring Lux), a trzecie – donicę Gianto 120 Classic. Wszystkie zwycięskie miasta otrzymają nagrody wraz z pełnym ukwieceniem od firmy Ulińscy.

Czy osoba prywatna może wygrać konstrukcję kaskadową lub donicę Gianto? Nie. Trzy nagrody główne zostaną przekazane do miast, które zdobędą najwięcej głosów Internautów w głosowaniu.

Jakie nagrody przewidziano dla osób prywatnych?
Upominki dla autorów 10 najlepszych fotografii wręczymy po zakończeniu plebiscytu, wybierze ich Kapituła Organizatora (również spośród tych, które nie pojawiły się w galerii na Facebooku). Nagrody dla osób prywatnych przekazał nam sklep internetowy Make it Home.

Czy plebiscyt zbiera moje dane osobowe? W momencie wejścia na stronę www.inspirowaninatura.pl/plebiscyt2019 zbierane są dane ilościowe oraz jakościowe przez usługę Google Analytics, usługa pozwala przeglądać adresy IP, które mogą zostać zakwalifikowane jako dane osobowe zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Informacja o Ochronie Danych Osobowych oraz ich przetwarzaniu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Terra Group Bogusław Albinowski, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@terra-pl.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami konkursu, programu, plebiscytu.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b. do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. do cofnięcia zgody,
d. przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w promocji, programie lojalnościowym, konkursie, plebiscycie, itp.
9. Jednocześnie, zgodnie z art.6 ust.1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie.
Jeśli nadal nie udało nam się rozwiać wszystkich wątpliwości, prosimy o pytania za pośrednictwem pola komentarzy dostępnych poniżej, poprzez wiadomość na portalu Facebook (https://www.facebook.com/inspirowani/), kontakt z Biurem Obsługi Klienta firmy Terra lub wsparciem technicznym plebiscytu – pomoc@terra-pl.eu.