Hydrogele – źródło życia dla Twoich roślin

Potrzeby i możliwości wykorzystania wody rosną, a zasoby wręcz przeciwnie. A przecież woda jest niezbędna do życia ludziom jak i roślinom, bez niej nie są wstanie  się rozwijać. A zatem jak najprościej zapewnić im źródło życia?

Na polskim rynku coraz częściej można spotkać produkty przeznaczone dla zawodowych ogrodników oraz hobbystów, które mają usprawnić produkcję, zmniejszyć jej koszty i sprawić, by czas poświęcony na pielęgnację roślin stał się przyjemny. Jednym z takich produktów są hydrogele firmy Terra przeznaczone do agrokultury.

Czym są hydrogele?

Hydrogele  zwane również superabsorbentami to wielocząsteczkowe, usieciowane i nierozpuszczalne polimery, które nie tylko zaopatrują rośliny w wodę, ale również – dzięki  swym unikalnym właściwościom – poprawiają jakość podłoża.

Właściwości

Hydrogele to w większości produkty ekologiczne, które są neutralne dla środowiska oraz bezpieczne dla ludzi, zwierząt i roślin. Zalecane są do wykorzystywania w przestrzeni miejskiej, ponieważ poliakrylany po okresie 3-5 lat ulegają całkowitej biodegradacji. Najważniejszą właściwością hydrogeli jest bardzo duża zdolność sorpcyjna wody. Dla przykładu 1g czystego hydrogelu potrafi zmagazynować od 300 do nawet 1000 ml wody.