1

O początkach życia miejskiego w Polsce

jesienne nasadzenia donice miejskie kwietniki miejskie meble miejskie września (43)

Kiedy na terenach Polski rozkwitły miasta? Czy stało się do dopiero wraz z niemiecką kolonizacją w XIII wieku, czy też Piastowie rozwinęli tego typu ośrodki już kilkaset lat wcześniej? Prof. Zbyszko Górczak z Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu prezentuje współczesne stanowisko polskiej historiografii.

„Historia sporu między historiografami polskimi i niemieckim jest długa i sięga jeszcze narodzin nowoczesnej historiografii w II połowie XIX w. Splótł się on hasłami nacjonalistycznymi, naukowcy i politycy niemieccy traktowali kwestię powstawania miast na Wschodzie jako dowód na niższość cywilizacyjną Słowian, co budziło rzecz jasna sprzeciw nauki polskiej. Konflikt ten przygasł dopiero wraz z końcem epoki komunizmu pod koniec lat 80. XX wieku”

– wyjaśnia PAP prof. Górczak.

Polscy naukowcy od samego początku przekonywali o rodzimych i bardzo wczesnych początkach życia miejskiego w Polsce. Skłaniali się ku temu uznani badacze, jak prof. Gerard Labuda czy prof. Henryk Łowmiański. Na drugim biegunie byli badacze niemieccy, przekonani, że idea powstania miast na wschodzie została przyniesiona tylko dzięki imigrantom z Niemiec.

„Sądzę, że główną przyczyną tych kontrowersji było różne rozumienie terminu . Ono stało u podłoża konfliktu, ale oczywiście istotne były również względy polityczne”

– przekonuje historyk.

 

Jak wyjaśnia naukowiec, źródłosłów „miasta” pochodzi od starosłowiańskiego „mesto„, czyli po prostu miejsca. Miasto stało się nazwą przedmiotową ze względu na szczególność miejsca, osady, która w wyraźny sposób różniła się od okolicznych wsi.

„Różniła się tak bardzo, że przylgnęła do niej ta specyficzna nazwa. Osada ta była zdecydowanie większa niż inne, okoliczne. Mieszkało w niej więcej ludzi i miała zwarty charakter zabudowy, czasem też umocnienia”

– dodaje.

Jak wyjaśnia historyk, również funkcje administracyjno-kościelne świadczą o miejskości, jednak pierwszorzędnymi cechami miała być, zdaniem polskich naukowców, prowadzona działalność handlowa oraz rzemieślnicza. Miastami miały być grody piastowskie, a może nawet już plemienne.

„W latach 60. polska historiografia przyznała, że nie można było twierdzić, iż polskie grody były wyodrębnione pod względem prawnym. Dlatego skupiono się na udowodnieniu, że wykonywały funkcje gospodarcze i były ośrodkami uprawiania rzemiosła”

– opowiada historyk.

Z uwagi na to, że zachowało się mało dokumentów z tego okresu, starano się wesprzeć odkryciami archeologicznymi. Jednak napotkano na problemy w interpretacji. Przykładowo znalezione odważniki faktycznie świadczyły o działalności handlowej. Ale czyjej? Lokalnych mieszkańców, przyjezdnego kupca?

Jak wyjaśnia naukowiec, przełomem była publikacja prof. Karola Buczka, który udowodnił w 1961 roku, że nie można mówić o czymś takim, jak miasta lokowane na prawie polskim. Powstawały co prawda grody posiadające targi, ale nadal nie były to miasta pełniące funkcje gospodarcze. Dopiero XIII wiek przyniósł wyraźną zmianę w tym względzie.

Zdaniem historiografów zachodnioeuropejskich, w tym niemieckich, główną cechą miast były specyficzne względy prawne, dzięki którym ich mieszkańcy, tworzący uprzywilejowaną wspólnotę- komunę, różnili się statusem od okolicznych społeczności, a nie liczebność czy architektura osady. Mieszkańcy osad, które stawały się miastami otrzymywali od pana feudalnego – księcia lub biskupa – bardzo szczególne prawa i przywileje.

„Takie pojmowanie terminu w zachodniej Europie wywodzi się jeszcze z czasów antycznych – rzymskich municypiów, ale ten nowy sposób rozumienia miasta narodził się dopiero w wieku XI w krajach Europy północno-zachodniej na obszarze między Loarą a Renem”

– dodaje profesor.

 

Był to czas przyspieszonego rozwoju demograficznego, który trwał aż do połowy XIV wieku w sposób trwały i ciągły. Potem przyszła epidemia „czarnej śmierci”. W ślad za przyrostem naturalnym pojawiło się ożywienie życia gospodarczego.

„Tak dobra sytuacja przełożyła się na wzrost zamożności. Masowo zaczęły powstawać nowe wsie, poprzedzone karczunkami i osuszaniem bagien. Ludzie zaczęli wkraczać w rejony do tej pory niezamieszkane”

– mówi Górczak.

Ożywiła się wymiana handlowa, która skupiała się naturalnie w dawnych ośrodkach rzymskich, które do tej pory wegetowały, albo przy katedrach biskupich, opactwach, zamkach możnowładców lub na skrzyżowaniach dróg. W takich miejscach targi zaczęły pojawiać się początkowo samorzutnie.

„Wkrótce panowie feudalni zauważyli, że posiadanie takiego ośrodka jest dla nich korzystne, bo przekłada się na dochody”

– wyjaśnia badacz.

Dodatkowo handlarze oferowali towary dużo lepszej jakości niż lokalni chłopi pańszczyźniani. Z tego względu możnowładcy dbali o to, by taki ośrodek wymiany założyć lub nie dopuścić by zaniknął.

„W ten sposób handlarze uzyskali odpowiednie przywileje. Lokalny władca zapewnił im bezpieczeństwo na drogach, zwolnił z ceł i obiecał respektować własność prywatną. Dzięki temu panowie gruntowi liczyli, że handlarze zostaną na miejscu i się osiedlą”

– opowiada profesor.

Ten zespół gwarancji to tzw. prawo kupców. Uzyskując je mieszkańcy osady otrzymali szczególny status. Szybko kupcy zdali sobie sprawę z własnego znaczenia i siły. Zaczęli dążyć do tego, by uzyskać nie tylko przywileje ekonomiczne. Chcieli mieć zapewnioną niezależność, samorząd, reprezentację własnych interesów wobec pana feudalnego. Komuna wykupywała pewne uprawnienie. I tak rok po roku ograniczeniu ulegało zwierzchnictwo pana feudalnego.

Prof. Górczak uważa, że w ten sposób narodził się nowoczesny zachodnioeuropejski model budowania miasta. W tym rozumieniu miasto było głównie komuną – wspólnotą, posiadającą prawa i przywileje, także polityczne, samorząd, odróżnioną pod względem prawnym od mieszkańców okolicznych wsi.

„Należy przyznać, że tak rozumianego miasta w Polsce przed wiekiem XIII nie było. Pod tym względem historiografowie niemieccy mieli rację. Taki model życia miejskiego został przeniesiony z zachodu i pojawił w Polsce w początkach XIII wieku”

– zaznacza prof. Górczak.

Jak się szybko okazało, model organizacji osad na prawie niemieckim był bardziej wydajny, lepiej przystosowany do potrzeb życia gospodarczego, przynosił większe zyski od modeli poprzednich. Gdy się pojawił, wyparł inne formy życia miejskiego w Polsce.

„Obecny pogląd przeważający u polskich historiografów na temat powstania miast w Polsce jest następujący. Pierwociny ich organizacji faktycznie istniały. Nie można mówić o lokowaniu miast w Polsce przez Niemców na surowym korzeniu, gdyż kolonizatorów z zachodu ściągał miejscowy, polski dostojnik. Następnie przez szereg lat wspierał ich, aby zachęcić do pozostania i czerpać należyte zyski. Kolonizatorzy przynosili wiedzę, nowe technologie, kontakty, ożywiali gospodarkę towarowo pieniężną”

– kończy historyk.

PAP – Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

agt/

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

zdjęcie główne: www.terraform.pl / Września
Jak usprawnić nasadzenia? Hydrożel w przestrzeniach miejskich

Wszyscy chcemy otaczać się naturą, również w miastach. Jednakże pełna spalin i innych zanieczyszczeń okolica nie jest najlepszym środowiskiem dla roślin – warto więc nieco im pomóc. Zobacz, jak stosować hydrożel w przestrzeniach miejskich.

hydrożel w przestrzeniach miejskich

Stosując specjalne hydrożele, można stworzyć zielone zakątki nawet w najbardziej zurbanizowanej przestrzeni.

TerraHydrogelVit czy TerraHydrogelAqua?

Aby wybrać optymalny produkt, należy zadać sobie pytanie – „gdzie i w jakim celu będzie stosowany?” Z myślą o nasadzeniach w przestrzeni miejskiej, gdzie dominuje zdewastowana gleba niskiej jakości, warto postawić na TerraHydrogelVit, czyli mieszankę zawierającą hydrożel i granulowany nawóz. Ta odżywka doglebowa skutecznie poprawia jakość podłoża, również w miejscach o dużym natężeniu ruchu kołowego, np. na rondach, parkingach, wzdłuż chodników, etc. Produkt ten sprawdza się również w przypadku przygotowania gleby do Kaskadowych Konstrukcji Kwietnikowych, dzięki czemu można uzyskać jeszcze zdrowsze rośliny, a co za tym idzie: lepszy efekt dekoracyjny.

hydrożel w przestrzeniach miejskich

TerraHydrogelVit zmniejsza częstotliwość nawadniania, czyli jednoznacznie zmniejsza czas pracy, jaki trzeba poświęcić na zabiegi pielęgnacyjne miejskich roślin. Jak stosować substancję? To proste: wystarczy połączyć ją z glebą w odpowiednich proporcjach, a następnie postępować jak zawsze przy nasadzeniach.

Hydrożel w przestrzeniach miejskich to źródło wody dla roślin

Istnieje jeszcze jeden typ substancji o takich właściwościach – TerraHydrogelAqua to czysty hydrożel, który nawet przez 5 lat wykonuje kilka tysięcy cykli wchłonięć i oddawania wody do roślin. Oszczędność wynikająca z ograniczonego podlewania i zdrowe rośliny to same korzyści! Ze względu na swoje właściwości hydrożel w postaci granulatu sprawdza się szczególnie dobrze do nawadniania roślin podczas transportowania ich ze szkółek do miejsca docelowego – np. na miejskie rabaty.

hydrożel w przestrzeniach miejskichŹródło: www.wiezekwiatowe.pl

Przywrócić naturę

Wybierając odżywkę w formie pylistej, można z łatwością przeprowadzić proces hydroobsiewu nawet na terenach o dużym nachyleniu bez ryzyka osypania się substancji. W ten sposób można przywrócić naturze duże obszary, np. wysypiska lub zdegradowane skwery miejskie.

hydrożel w przestrzeniach miejskich

Bezpieczne wsparcie dla zieleni

Wykonując nasadzenia miejskie, warto pochylić się nie tylko nad osiągnięciem maksymalnie dobrego efektu, ale również nad bezpieczeństwem mieszkańców. Stosowanie toksycznych preparatów jest niedopuszczalne!

TerraHydrogelAqua jest polimerem na bazie potasu, więc po procesie biodegradacji, który następuje po 5 latach od zastosowania, w glebie zostanie wyłącznie bezpieczny dla środowiska potas, który zostanie wykorzystany z korzyścią dla roślin. O nieszkodliwości preparatu świadczy atest wydany przez Instytut Naukowo-Badawczy Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT- 2076/2006.
Miejska wyspa ciepła – czym jest i jak ją zwalczać?

miejskie wyspy ciepła zieleń miejska inspirowani naturą terra group

W określeniu „miejska dżungla” prawdy jest więcej, niż mogłoby się nam wydawać. Żyjemy bowiem nie tylko pośród „lasu” licznych budynków, ale również w miejscu o szczególnym, niekiedy wręcz tropikalnym klimacie. Czym jest tak zwana wyspa ciepła, jak powstaje i co oznacza? Odpowiadamy:

miejskie wyspy ciepła zieleń miejska inspirowani naturą terra group

źródło: www.pexels.com

W poszukiwaniu ochłody

Kilka ostatnich dni przyniosło poprawę pogody, a wielu z nas opuściło miasta, by szukać ochłody na terenach niezabudowanych. Strzał w dziesiątkę! – bowiem to właśnie w centrach jest najcieplej. Z czego wynika ten fakt? Wszystko zaczyna się od podstawowych właściwości budynków, chodników i dróg, które przecinają nasze miasta. Rozgrzane, betonowe czy asfaltowe powierzchnie wolno oddają ciepło (szczególnie w najcieplejsze letnie tygodnie), a różnica temperatur wobec terenów niezurbanizowanych jest znaczna. Dochodzi do tego niewielka ilość wilgoci (sztuczne podłoże trudniej chłonie wodę), utrudniona przez budynki wymiana powietrza, wskutek czego centra miast stały się „wyspami ciepła”, które negatywnie wpływają na żyjących na nich ludzi. Sezonowe przegrzanie, wzrost zanieczyszczenia, a także większe wydatki związane z oczyszczaniem powietrza i sztuczne chłodzenie budynków są również nie bez znaczenia.

miejskie wyspy ciepła zieleń miejska inspirowani naturą terra group

źródło: www.pexels.com

Wyspa ciepła w miejskim klimacie

Miejskie wyspy ciepła to również zmienione ciśnienie i wpływ wiatru. Asfaltowe podłoże czy betonowe budynki za dnia pochłaniają energię słoneczną, by w nocy ją oddawać. Powietrze z nagrzanego za dnia centrum unosi się ku górze, a to, które znajduje się dalej (na terenach niezabudowanych), ochładza się szybciej – na skutek różnicy ciśnień i temperatur powstaje „bryza miejska”, a powietrze z miast, często zanieczyszczone, wędruje na znaczne odległości, destrukcyjnie wpływając na klimat całego otoczenia.

miejskie wyspy ciepła zieleń miejska inspirowani naturą terra group

źródło: www.pexels.com

Negatywne skutki powstawania wysp ciepła odczuwamy głównie latem. Zimą sytuacja ulega niewielkiej zmianie na korzyść mieszkańców, bowiem wówczas to właśnie centra stają się bardziej przyjazne: maleją koszty ogrzania budynków, a opady śniegu stają się mniej uciążliwe, gdyż zaspy trudniej tworzą się na sztucznym, nieco cieplejszym podłożu.

Zielony sposób na harmonię

W każdym przypadku, również w kwestii miejskich wysp ciepła, warto jest zachować niezbędną równowagę. Aby stworzyć optymalny klimat w miastach, architekci sięgają po rozwiązania pozwalające „wietrzyć” przestrzenie zurbanizowane (optymalny układ budynków, zbiorniki wodne, otwarte przestrzenie etc.). W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców ograniczany jest również ruch samochodów. Liczy się również zieleń miejska.

miejskie wyspy ciepła zieleń miejska inspirowani naturą terra group

źródło: www.pexels.com

W dobie silnego rozwoju nieco zapomnieliśmy o tym, jak ważne są miejskie tereny zielone – w tym parki, a także rabaty w podłożu czy też roślinność w kwietnikach i donicach. Co ciekawe, położone w centrach parki charakteryzują się temperaturą niższą od okolicznych terenów zabudowanych od 2°C do nawet 5°C. Ustalono, że zwiększenie powierzchni zadrzewionej zaledwie o 10% skutkuje obniżeniem temperatury podłoża o od 0,5°C do 1°C (więcej o roli parków w miastach przeczytasz w tym wpisie – klik). Cień drzew to nie tylko komfort termiczny mieszkańców, ale również trwalsza nawierzchnia, która jest osłonięta przed stałą bezpośrednią ekspozycją na słońce.

Modne pomysły na komfort

Jednym z najskuteczniejszych, a jednocześnie wyjątkowo efektownych sposobów na załagodzenie efektu wysp ciepła są ogrody na dachach. Pokryte roślinami w donicach dachy osiągają temperaturę maksymalnie 40°C, czyli nawet do 60°C mniej niż ich klasyczne odpowiedniki (więcej o ogrodach na dachach przeczytasz w tym wpisie – klik). Są przy tym świetnym miejscem na kontakt z naturą w sercu miasta, a także miłym miejscem na spędzenie wolnego czasu.

elho miejskie wyspy ciepła zieleń miejska inspirowani naturą terra group (3)8

źródło: www.makeithome.pl

Wyspa ciepła – wnioski

Szeroko pojęta zieleń miejska i strategiczne planowanie są bardzo istotne. To nie tylko efekt czysto estetyczny, ale również prozdrowotny, pozytywnie pływający na komfort życia w miastach. Więcej terenów zielonych to automatycznie lepsza retencja wody deszczowej, a w efekcie: poprawa bilansu wodnego w miastach. Dzięki nasadzeniom w rabatach „deszczówka” jest oczyszczana, a tak jak wiadomo: paruje i wraca w postaci kolejnych opadów. Więcej roślin w miastach to przyjemny chłód, świeższe powietrze i piękny widok.

wieże kwiatowe terra ukwiecenie miasta kwietniki (3) Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki | źródło: www.wiezekwiatowe.pl

Wniosek: wielowymiarowe spojrzenie na zabudowę i troska o zieleń miejską pozwalają załagodzić skutki powstawania miejskich wysp ciepła – czy włodarze Waszych miast już o tym wiedzą?

 

zdjęcia: www.wiezekwiatowe.pl, www.pexels.com, www.makeithome.pl
Modułowe ławki miejskie. Jak to działa?

Podobno początki bywają najtrudniejsze, jednak bez obaw! Aby stworzyć ciekawy projekt mebli miejskich dla Twojego miasta wystarczy nieco kreatywności i dobrych chęci. Tworząc ławkę, odnieś się do charakteru okolicy – czy dysponujesz rozległym chodnikiem? Czy bywa tu wielu przechodniów, poszukujących miejsca do wypoczynku?

modułowe ławki miejskie TerraCityUmebluj swoje miasto! W najnowszym materiale zdradzamy wszystkie możliwości funkcjonalnych ławek kompatybilnych z kolorowymi donicami XXL. Pobierz i zainicjuj wielkie zmiany w swojej przestrzeni.

 

źródło: www.terracity.pl

 

Ławki miejskie dla rozległych przestrzeni

W takim wypadku możesz puścić wodze fantazji: rozpocznij od prostego zestawu: donica miejska Gianto + dopasowane do niej półokrągłe siedzisko. To dopiero początek! Teraz możesz dowolnie modyfikować formę dekoracji: dodaj bliźniaczy zestaw i… odwróć go o 180 stopni. W ten sposób uzyskałeś początek „serpentyny” z donicami XXL w środku. Dodawaj bądź odejmuj kolejne elementy, by stworzyć niepowtarzalną ławkę miejską, idealnie dopasowaną do potrzeb konkretnej okolicy. Ale-ale…! Nie zapomnij dobrać kolorów!

 

źródło: www.terracity.pl

 

Ławki miejskie dla ciasnych przestrzeni

Jeśli jednak przestrzeń, którą chcesz zagospodarować, nie należy do najbardziej rozległych lub jeśli znajdują się w niej bariery architektoniczne, ogranicz skalę rozbudowania ławek. Z modułowymi siedziskami osiągniesz jednak równie dobry efekt, bo przy mniejszej skali inwestycji wprowadzisz do przestrzeni maksymalną ilość roślin, ciekawych dekoracji, kolorów i komfortu. Jak to możliwe? Zaokrąglone ławki miejskie dają miejsce do wypoczynku na znacznie większej przestrzeni niż ich tradycyjne odpowiedniki. W ich centrum znajdują się wielkie donice Gianto w atrakcyjnym, żywym kolorze. To sposób na wprowadzenie do małej przestrzeni wielu korzystnych rozwiązań jednocześnie.

 

źródło: www.terracity.pl

Zabawa formą

Serpentyna „przetykana” donicami czy okrąg z kolorowym pojemnikiem na kwiaty w jego centrum? Ławka miejska Wave daje takie właśnie możliwości – jej podstawową wersję tworzą moduły do swobodnej modyfikacji. Dowolne łączenie mebli miejskich to świetny sposób na stworzenie niepowtarzalnej kompozycji – takich dekoracji nie sposób znaleźć nigdzie indziej. Dobór kształtu siedziska jest dopiero początkiem „zabawy formą” – kolejny krok to wybór pojemnika na kwiaty – jednego, dwóch… Tu prawie nie ma ograniczeń!

 

źródło: www.terracity.pl

 
Sprostać wyzwaniom współczesnego miasta

Jak zaaranżować nowoczesne miasto? Czy współczesne meble miejskie mogą łączyć kilka funkcji? W jaki sposób wprowadzić do pokrytej betonem przestrzeni naturalne elementy?

Europejskie miasta są bardzo zróżnicowane, a jednocześnie… bardo podobne. Niedostatek naturalnych akcentów zdaje się doskwierać równie mocno mieszkańcom Warszawy, jak i Berlina czy Pragi. W ostatnich dekadach byliśmy świadkami zabetonowywania miast. Znaczna część rewitalizacji głównych placów miejskich opierała się na wyparciu zieleni i spłaszczeniu tego terenu, pokrywając go w całości betonowymi płytami. Prawie całkowicie zapomniano o zieleńcach: drzewach czy rabatach. Efekt: wiele przestrzeni miejskich jest po dziś dzień pozbawiona natury i funkcjonalnej małej architektury.

Faktem jest, że główne place miejskie muszą mieć możliwość pomieszczenia dużej liczby ludzi, być miejscem, w których możliwe będzie organizowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych.

Odpowiedzią na problemy współczesnych miast są modułowe meble miejskie, które łączą w sobie kilka funkcji, gwarantując dodatkowo oszczędność tak cennego we współczesnej przestrzeni miejsca. Coraz chętniej europejskie miasta aranżowane są ławkami z kolekcji TerraCity. Przewaga tych rozwiązań polega na ich kompatybilności z wielkimi donicami. To jedyny tak sprawdzony sposób na to, by wprowadzić do miasta zarówno wygodne siedzisko, jak i stylową donicę, która pomieści krzew, a nawet drzewo.

Opole | źródło: www.terracity.pl

Z myślą o nowoczesnej przestrzeni, która musi się „zmieniać”, zagwarantowano mobilność rozwiązań – stylowa kolekcja modułowych rozwiązań z linii Urbana (kolekcja mebli miejskich Terra City) może trafić na chodniki czy place bez potrzeby ingerowania w podłoże. Niepotrzebne są skomplikowane prace budowlane ani rozbiórka chodników (co zwykle niezbędne jest w przypadku montażu tradycyjnych dekoracji). Co ważne, poszczególne składniki aranżacji są przy tym na tyle masywne, że nie mogą zostać usunięte ani nawet przesunięte wskutek aktów wandalizmu.

Legnica | źródło: www.terracity.pl

Trend powrotu do natury sprawia, że powoli pojawiają się kolejne skwery, a tam, gdzie nie sposób wygospodarować dla nich miejsca, trafiają kwietniki i wielkie donice. Wspomniane propozycje w miejscach, w których nie sposób zmienić nawierzchni są jedynym remedium na brak natury. Zdarza się bowiem, że nie wiadomo jak wygląda uzbrojenie działki ze względu na to, że szczegółowe plany infrastruktury podziemnej są albo nieaktualne, albo po prostu ich nie ma.

Gdańsk | źródło: www.terraform.pl

Co ważne, donice miejskie są wzbogacane o kolejne funkcje. Duża popularnością cieszą się modele z opcją siedziska – Gianto Sito lub stołu – Gianto Tablo (gdzie w innowacyjny sposób wykorzystano poszerzony rant). Tak innowacyjne dekoracje pozwalają nie tylko ukwiecić, ale jednocześnie „umeblować” przestrzeń w nowoczesny, kreatywny sposób… a przy tym: z poszanowaniem dla środowiska. W przeciwieństwie do tradycyjnego „plastiku” polietylen (z którego tworzone są wybrane donice XXL) jest pozyskiwany w drodze recyklingu i może zostać zutylizowany w ten sam sposób, co pozytywnie wpływa na racjonalną gospodarkę odpadami. Decydując się na rozwiązania z polietylenu, dajemy tworzywom sztucznym drugie życie i kreujemy wizerunek miast przyjaznego Matce Naturze.

Schkeuditz, Niemcy | źródło: www.terraform.pl

Propozycje od Terra Group są rozwiązaniem na niedostatek natury i komfortowych mebli we wspólnych przestrzeniach. Ich funkcjonalność otwiera przed miastem nowe możliwości. Szybkie tępo życia mieszkańców i ich rosnąca otwartość zmiany niesie za sobą potrzebę równie szybkich i innowacyjnych rozwiązań na placach, skwerach czy chodnikach. Donica, przy której można zjeść posiłek lub taka, przy której można bezpiecznie pozostawić rower, staje się bardzo potrzebną opcją.

Meerane, Niemcy | źródło: www.terraform.pl

Duże donice, kwietniki kaskadowe czy meble miejskie pozwalają przywrócić zieleń, która została utracona na rzecz betonowej pustyni i uzupełnić już istniejącą – urozmaiconą o dodatkowe korzyści dla mieszkańców.

Olsztyn | źródło: www.wiezekwiatowe.pl
Wielki świąteczny hit – bombki miejskie XXL

świąteczne dekoracje miejskie terrachristmas bombki xxl słubice
Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, a wraz z nimi gorący etap przygotowywania przestrzeni publicznej na tę szczególną okazję. Bombki miejskie w rozmiarze XXL mają naprawdę ogromne możliwości!

świąteczne dekoracje miejskie nakładki na kwietniki bombki xxl terrachristmas milicz

Milicz | źródło: www.terrachristmas.pl

Tradycyjnie piękne święta

Tradycyjny, kulisty kształt świątecznej bombki to zwrot w stronę najbardziej klasycznych dekoracji, znanych wszystkim już od pokoleń i przywodzących najszczęśliwsze wspomnienia. Warto przenieść podobny nastrój również do wspólnych przestrzeni, jednak w skali odpowiedniej do tego typu zastosowań. Duże bombki X-Mas Ball gwarantują, że świąteczna iluminacja miasta zostanie odpowiednio wyeksponowana i skutecznie przekształci na co dzień zwyczajną okolicę w bajeczny świat Świętego Mikołaja.

świąteczne dekoracje miejskie terrachristmas bombki xxl słubice

Słubice | źródło: www.terrachristmas.pl

Dużo, więcej, najwięcej!

Świąteczne dekoracje powinny być dopasowane do ich otoczenia: w zależności od charakteru przestrzeni, ozdoby mogą osiągnąć od 40 cm do nawet 150 cm średnicy! To oznacza naprawdę wielką bombkę, która nie zniknie na tle nawet najbardziej monumentalnych miejskich budowli. Warto zróżnicować kompozycję zestawiając elementy o różnych rozmiarach i zawiesić je pod sklepieniem: w galerii handlowej, na dworcu czy w holu urzędu miasta.

świąteczne dekoracje miejskie wielkie bombki terrachristmas legnickie pole (4)

Legnickie Pole | źródło: www.terrachristmas.pl

Jaki masz pomysł na przestrzeń?

W domowych warunkach świąteczne ozdoby często zaskakują oryginalnością i tym, jak świetnie oddają charakter mieszkańców. Indywidualny pomysł na bożonarodzeniową dekorację można z łatwością przenieść również do miast: wielkie bombki występują w podstawowej opcji w trzech tradycyjnych kolorach, jednak mogą zostać również dopasowane do konkretnych wymagań. Wystarczy dodać do nich nieco brokatu, a cała przestrzeń wprost zabłyśnie… Możliwość kombinacji kolorów, rozmiarów i sposobów wykończenia sprawia, że każda przestrzeń może mieć niepowtarzalną kompozycję – tak jak w Miliczu.

swiateczne-ozdoby-dla-miast-terrachristmas-13Milicz | źródło: www.terrachristmas.pl

Wysoko czy nisko?

Duże bombki to coś znacznie więcej, niż tylko połyskujące dekoracje o tradycyjnym kształcie. Możliwość ułożenia z nich stożków sprawia, że kompozycja nabiera przestrzennej formy – wszystko za sprawą stabilnego stelażu, idealnie ukrytego pod bombkami. Niska masa ozdób sprawia, że kompozycja może być dowolnie kreowana tak, by ostateczny układ w pełni zgadzał się z założonym planem. Piramida ze świątecznych ozdób tuż przed wejściem do budynków użyteczności publicznej robi nie lada wrażenie na wszystkich mieszkańcach i gościach!

Zobacz, jak łatwo stworzyć piramidę z wielkich bombek:

swiateczne-ozdoby-dla-miast-terrachristmas-7Milicz | źródło: www.terrachristmas.pl

Nie pękaj!

Opady śniegu, deszczu, a nawet grad i… dodatnie temperatury to typowe elementy polskiej zimy. Warto przygotować świąteczne dekoracje na najbardziej skrajne okoliczności – tylko bombki z kolekcji TerraChristmas są tak odporne na chłód i uszkodzenia mechaniczne. Nigdy nie pękną ani nie zarysują się tak łatwo jak ich mniejsze odpowiedniki!

terrachristmas dekoracje świateczne (1)Legnickie Pole | źródło: www.terrachristmas.pl

świąteczne dekoracje miejskie terrachristmas bombki xxl słubice

Słubice | źródło: www.terrachristmas.pl

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz
Ażurowe dekoracje dla miast

Delikatne i zwiewne, a jednak wytrzymałe. Tradycyjne, ale nie bez nowoczesnych wpływów. Ażurowe dekoracje bożonarodzeniowe dla miast zdają się łączyć w sobie wiele sprzeczności, by ostatecznie stać się czymś bajecznie pięknym.

Źródło: www.terrachristmas.pl

W poszukiwaniu ideału

Rękodzieło już od dawna stanowi najbardziej pożądany punkt na liście świątecznych podarunków. Wykonane pracą ludzkich rąk dekoracje są przecież jedyne w swoim rodzaju, a w każdym elemencie można dostrzec coś naprawdę osobistego. Warto przenieść magię takich ozdób również do przestrzeni miejskich.

Źródło: www.terrachristmas.pl

Ażurowe dekoracje z kolekcji TerraChristmas są najtrafniejszą odpowiedzią na panujący trend zamiłowania do autorskich ozdób. Lekkie kule, stożki czy gwiazdy wykonywane są bowiem ręcznie, przy niewielkim tylko wsparciu maszyn, z formowanych pasów włókna szklanego. Są więc niepowtarzalne i wytrzymałe.

Źródło: www.terrachristmas.pl

Jak to działa?

W toku produkcji pojedyncze „nitki” włókna szklanego są zanurzane w kąpieli żywicznej, przez co stają się na tyle plastyczne, że można nadawać im dowolne formy. W kolekcji TerraChristmas znalazły się również te najbardziej kojarzone ze świętami: kulę nawiązującą do kształtu bombki, gwiazdę oraz stożek – choinkę.

Źródło: www.terrachristmas.pl

Wykorzystanie włókna szklanego sprawia, że finalnym efektem produkcji są niesamowicie wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne dekoracje o pięknej, zwiewnej formie. Ażurowe dekoracje dla miast przywodzą na myśl koronkę, a po zawieszeniu ponad ulicami, na latarniach bądź pod sklepieniami galerii handlowych, tworzą magiczną scenerię.

Źródło: www.terrachristmas.pl

Święta w pełni blasku

Aby dodatkowo uświetnić świąteczną dekorację, warto dodać jej nieco blasku. Ażurowe ozdoby mogą zostać urozmaicone łańcuchami świetlnymi w dowolnych kolorach, dzięki czemu świąteczna kompozycja staje się naprawdę niepowtarzalna i może zmieniać się co roku, stając się wyczekiwanym prezentem-niespodzianką dla mieszkańców.

Źródło: www.terrachristmas.pl

Dlaczego warto?

W przeciwieństwie do wielu innych dekoracji dedykowanych przestrzeni publicznej, ażurowe elementy cechuje przestrzenna forma. Oznacza to, że kompozycja jest atrakcyjna dla oka niezależnie od kąta jej ustawienia.

ażurowe-dekoracje-dla-miast-terrachristmas

Źródło: www.terrachristmas.pl

Włókno szklane, z którego wykonano ażurowe ozdoby, jest ognioodporne, co sprawia, że mogą one zdobić również zamknięte przestrzenie i nigdy nie przyczynią się do żadnych wypadków ani strat. Trwałość zastosowanych materiałów sprawia, ze ozdoby nie zmieniają swojej formy przez wiele sezonów, a potrzeba konserwacji jest ograniczona do minimum.

Źródło: www.terrachristmas.pl

Ażurowe dekoracje dla miast to ciekawe połączenie tradycji i nowoczesności, pracy ludzkich rąk, jak i pomysłowego wykorzystania technologii. Warto wykorzystać tę funkcjonalność podczas aranżowania świątecznej scenerii w przestrzeniach publicznych i podarować wszystkim naprawdę piękną Gwiazdkę!

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz
Mrzeżyno na fali funkcjonalności i wygody

Jak na nadmorską miejscowość przystało, w Mrzeżynie fal nie brakuje. Zarówno tych dobijających do plaży, jak i tych… na których można odpocząć podczas spaceru, a następnie uwiecznić na pamiątkowych zdjęciach! Pofalowana ławka wave urozmaicona kolorowymi donicami pozytywnie wpływa na wizerunek okolicy.

Mrzeżyno | źródło: www.terracity.pl

Na fali nowoczesności

Mrzeżyno to niewielka, acz atrakcyjnie położona miejscowość wypoczynkowa w północno-zachodniej Polsce. Obecność plaży sprawia, że co roku, w poszukiwaniu morskich kąpieli zaglądają tu tysiące gości z całej Polski, którzy oczekują komfortowego wypoczynku oraz funkcjonalnych rozwiązań – i to nie tylko na terenie pensjonatu. Z myślą o potrzebach turystów, jak i stałych mieszkańców, do miasta trafiły nowoczesne ławki inspirowane formą fali – modele wave z kolekcji TerraCity, które urozmaicono dwiema oraz trzema dużymi donicami Gianto.

Mrzeżyno | źródło: www.terracity.pl

Morskie opowieści

Wypoczynek w otoczeniu natury najlepiej koi zmysły. Przebywając nad morzem, oczekujemy, że będzie nam ona towarzyszyć na każdym kroku – nawet poza plażą. Ulokowane w centrum miasteczka ławki wave z powodzeniem spełniają tę potrzebę. W ich zaokrąglonych siedziskach wkomponowane zostały bowiem kolorowe donice miejskie – Gianto. To skuteczny sposób na to, by jednocześnie wprowadzić do okolicy i wygodne (jak i pojemne!) siedzisko, i element natury.

Mrzeżyno | źródło: www.terracity.pl

Jak ryba w wodzie

Soczyste kolory donic Gianto oraz pofalowana forma siedziska sprawiają, że ławki wave doskonale wpisują się w charakter miasteczka. Zarówno turyści, jak i stali mieszkańcy zyskali atrakcyjne dekoracje, które nie tylko zwiększają komfort przebywania w mieście, jak i jego estetykę. W tak często uczęszczanej okolicy najlepiej sprawdzają się bowiem rozwiązania, które spełniają kilka potrzeb jednocześnie i już po kilku chwilach od ich wprowadzenia stają się integralnym elementem okolicy.

Mrzeżyno | źródło: www.terracity.pl
Ukwiecenie miasta – zadanie dla architekta krajobrazu?

Ukwiecenie-miasta-–-zadanie-dla-architekta-krajobrazu
Wprowadzenie zieleni do wspólnych przestrzeni to zadanie, którego efektywność zależy od współpracy grona fachowców. Tylko solidnie przemyślany i zaplanowany plan może zaowocować sukcesem. Poza szkółkarzem, odpowiedzialnym za jakość materiału roślinnego, wiele zależy od architekta krajobrazu i architekta – poznajmy szczegóły ich pracy podczas zazieleniania miast.Najważniejszy etap to… chęć zmiany. Ta może zostać zainicjowana przez włodarzy miasta lub mieszkańców. Już sama chęć wprowadzenia zieleni do wspólnych przestrzeni to wielki krok w przód – od tego momentu, większością niezbędnych do przeprowadzenia zadań powinni zająć się profesjonaliści w ramach Kompleksowej Usługi Ukwiecenia bądź wybrany architekt krajobrazu, architekt pozostali podwykonawcy, ściśle współpracujący z konkretną jednostką administracyjną.

Pierwszym zadaniem, przed jakim staje architekt krajobrazu podczas planowania ukwiecenia wspólnych przestrzeni, jest analiza funkcjonalno-przestrzenna, a następnie szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna i analiza nasadzeń, by zaplanowane elementy wpisały się najlepiej w krajobraz, a ostateczny efekt wizualny był naprawdę imponujący.

Architekt krajobrazu odpowiada za stworzenie szczegółowego planu nasadzeń, a także ustalenie, czy dana lokalizacja jest dobra do ustawienia drzew, donic, ławek, małej architektury etc. Powstaje tak zwany projekt koncepcyjny, a następnie we współpracy z architektem projekt  wykonawczy i budowlany.  Do ich zadań należy również stworzenie szczegółowej specyfikacji technicznej (tzw. SST) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (tzw. STWIOR).

Zobacz na filmie jak działa Kompleksowa Usługa Ukwiecenia:Aby poznać korzyści, płynące z ukwiecenia miasta w taki, a nie inny sposób, warto zlecić dodatkowo wykonanie kompleksowej wizualizacji, która uwzględni wszystkie proponowane narzędzia: wieże kwiatowe, donice miejskie, czy siedziska i inne elementy tego typu. Tylko w ten sposób można porównać finalny efekt ze stanem obecnym, a także zyskać pewność, że będzie on zgodny z założeniami.

Można też poszerzyć swoje badania i analizy o analizę historyczną – może warto odtworzyć już dawno zapomnianą aleję lub nieistniejący od dawna, ale zachowany na dawnych pocztówkach park?
Dobre jeszcze lepszego początki. Duże donice na gdańskim osiedlu

donice miejskie gianto gdańsk deweloper
Na nowym gdańskim osiedlu mieszkaniowym pojawiła się przez wielu oczekiwana lokatorka – natura we własnej osobie!

Branża deweloperska ma się świetnie – nowe domy i całe osiedla powstają niczym grzyby po deszczu. Jest z czego wybierać, jednak znalezienie „swojego miejsca na świecie” nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Do rozważenia jest masa czynników: nie tylko metraż przyszłego mieszkania, ani nie tylko dogodny dojazd. Coraz większą rolę odgrywa sąsiedztwo natury – tam, gdzie nie ma jej pod postacią lasów czy chociażby parków, to oczekuje się jej przynajmniej w formie kwietników, trawników lub nasadzeń w wielkich donicach.

Gdańsk | źródło: www.terraform.pl

Doskonały przykład odpowiedzi na takie zapotrzebowanie pośród przyszłych mieszkańców jest nowo powstałe osiedle Morenova w Gdańsku. Deweloper świetnie wywiązał się ze swojej roli, łącząc zabudowę mieszkaniową z elementami natury. W tak gęstej zabudowie niezbędne są miejsca do wypoczynku, w których można wygodnie spacerować, czy też na chwilę przysiąść. Gdańskie osiedle zostało wyposażone w miniskwery o ciekawej architekturze i oryginalnym, geometrycznym podłożu, którego wzór stanowi ciekawą przeciwwagę wobec pionowej zabudowy apartamentowca. Dla złamania jednostajnej szarości i wprowadzenia do okolicy naturalnych akcentów, wokół skweru pojawiły się trawniki, a także soczyście zielone, duże donice Gianto. Nie mogło zabraknąć kolorowego placu zabaw!

Gdańsk | źródło: www.terraform.pl

W tak atrakcyjnym zakątku mieszkańcy z przyjemnością spędzą wolne chwile. Podczas gdy najmłodsi skupią się na zabawie, rodzice mogą spoglądać na nich, przesiadując w estetycznym otoczeniu. W donicach XXL Gianto nasadzono sumaki octowce – rosłe, wieloletnie okazy, które z powodzeniem zrekompensują brak drzew w tradycyjnym wydaniu. Już niebawem pokryją się pięknymi liśćmi i charakterystycznymi owocostanami, a jesienią przybiorą całą paletę ciepłych odcieni – i tak przez wiele kolejnych sezonów.

Gdańsk | źródło: www.terraform.pl

Pojemniki znalazły się jednak na osiedlu nie tylko ze względu na możliwość wprowadzenia do niego dużych roślin. Wyjątkowa wytrzymałość modeli Gianto gwarantuje, że nie popękają one pod wpływem wahań temperatury ani poprzez akty wandalizmu. To solidna, elegancka dekoracja na lata, z którą każde osiedle wypięknieje. W takim miejscu aż chce się żyć!
Czas na zmiany. Wspólna przestrzeń staje się mobilna

donice miejskie terraform
Trend powrotu do natury we wspólnych przestrzeniach ma się doskonale. Pojawiają się kolejne skwery, a tam, gdzie nie sposób wygospodarować dla nich miejsca, trafiają kwietniki i wielkie donice z drzewami, kwiatami ozdobnymi czy krzewami.

Września | źródło: www.terraform.pl

Mobilna zieleń miejska staje się odpowiedzią na tak zdefiniowane potrzeby. Sprawdza się tam, gdzie nie ma miejsca na nasadzenia w podłożu ze względu na brukowaną nawierzchnię bądź skomplikowaną sieć podziemnej infrastruktury. To również rozwiązanie dla miejsc o zróżnicowanych zastosowaniach, na przykład placów czy rynków, a także sposób na uniknięcie niedogodności związanych z zimą i jesienią, kiedy to kwiaty nie kwitną, a pojemniki powinny trafić do magazynów.

donica miejska gianto sito terraform

Zielona Góra | źródło: www.terraform.pl

Jeden z najciekawszych pomysłów na mobilną zieleń wykorzystano podczas Poznań Design Days – festiwalu designu oraz architektury w 2016 roku. Na Placu Wolności odbyła się akcja pod nazwą Pots for the City, w ramach której 5 wielkich donic Gianto zostało przekształconych w najprawdziwsze dzieła sztuki.

Poznań | źródło: www.terraform.pl

Za sprawą Projektantów YOS studio gładka powierzchnia pojemników pokryje się najróżniejszymi wzorami, obrazami i fakturami. Tak „przemienione” donice trafiły następnie na poznańskie place, stanowiąc atrakcyjny element dekoracyjny. Jedna z nich zostanie przyznana w ramach akcji Odmień Swoje Podwórko, w której mieszkańcy wspólnie działali na rzecz metamorfozy swojej najbliższej okolicy.

W całej Polsce odbywają się inne społeczne happeningi promujące idę „zielonego”, przyjaznego i integrującego ludzi miasta. Pomysł na mobilizację mieszkańców jest prosty: wystarczy przekazać im odpowiednie narzędzia, które pozwolą samodzielnie zdecydować o charakterze najbliższej okolicy. Efekt jest imponujący, a życie staje się przyjemniejsze! Świetne jedzenie to ogromna, jednak nie jedyna atrakcja Food Truck Fest – imprezy, jaka odbywa się cyklicznie się na zielonogórskim Placu Bohaterów.

Zielona Góra | źródło: www.terraform.pl

W 2016 roku Akcja malowania wielkich donic Gianto uatrakcyjniła wydarzenie, ale przede wszystkim była pierwszym krokiem do poprawiania estetyki przestrzeni Winnego Grodu. Wraz z ukończeniem prac ruszył drugi etap przedsięwzięcia, którego zwieńczeniem będzie montaż pojemników w dwóch, wybranych przez mieszkańców miejscach.

źródło: www.terraform.pl

Mobilność donic miejskich sprawdza się również przy innych, dość niecodziennych przedsięwzięciach.

Zabetonowane, szare połacie polskich miast to przykra rzeczywistość… na która wcale nie trzeba się godzić. Taki sprzeciw zgłasza wiele polskich miejscowości, a veto wobec braku natury coraz częściej przejawia się w organizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem wielkich, ukwieconych, kolorowych donic. Akcja Wędrujące Drzewa, zorganizowana przy wsparciu fundacji Greenpeace, stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani i Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”, a także marki nuno’ni, miała bardzo ważny cel – udowodnienie, że zmiana charakteru przestrzeni przy użyciu donic i roślin to gratka!

Łódź | źródło: www.terraform.pl
Kwiatowa dekoracja w skrzyniach, czyli jak pokolorować mosty?

Łączą brzegi, usprawniają komunikację pieszych i zmotoryzowanych, są też nieodłącznym elementem miejskiej architektury. Mosty są nieodłącznym składnikiem wspólnych przestrzeni, dlatego warto dostrzec i wyeksponować nie tylko ich funkcjonalną, ale również estetyczną stronę. Jak tego dokonać? Zajrzymy do Międzyrzecza, by się dowiedzieć:

Podwoje Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu już kolejny sezon zachwycają kwiatową dekoracją. Kolorowe wieże kwiatowe to jednak nie jedyny rośliny akcent, jaki dostrzec można w tym lubuskim mieście. Zaledwie 250 metrów o siedziby burmistrza, przy ulicy Waszkiewicza, znajduje się bowiem niewielki most łączący jezdnię przecinaną przez rzekę Obrę. Z jakiego powodu ten niepozorny element jest wart wspomnienia? Przede wszystkim ze względu ja jego niebanalną dekorację.

Źródło: www.atech-pl.eu

Element architektury? Nie tylko!

Most łączący brzegi ponad Obrą w Międzyrzeczu oraz pobliskie barierki bezpieczeństwa na co dzień nie wyróżniają się niczym szczególnym. Są przegrody zapewniające pieszym i zmotoryzowanym bezpieczeństwo, latarnie rozświetlające wieczory i… coś znacznie więcej. Na metalowych „balustradach” mostu znalazła się bowiem kwiatowa dekoracja – jak w takim miejscu zaaranżować jednak donice?

Źródło: www.atech-pl.eu

Odpowiedź na to pytanie znaleźli włodarze Międzyrzecza, którzy zamiast tradycyjnych nasadzeń wybrali dla tego miejsca roślinne dekoracje w skrzyniach, a także w kwietnikach montowanych na latarniach. Montując podłużne pojemniki bezpośrednio na barierkach i ponad nimi, udało się osiągnąć trojaki sukces.

Źródło: www.atech-pl.eu

Raz, dwa, trzy…

Pierwsza korzyść to atrakcyjna wizualnie dekoracja, składająca się z wytrzymałej, bujnie kwitnącej różowej, żółtej i białej surfinii. Druga to możliwość sprawnego zakamuflowania mało atrakcyjnych barierek bez potrzeby ich demontażu i zabierania cennej w tak wąskim przejściu przestrzeni. Trzecia: to gwarancja bezpieczeństwa dla przechodniów – ze względu na wyjątkowo solidny system mocowania skrzyń kwiatowych marki Atech, nie zsuną się one z barierki ani wskutek podmuchów wiatru, ani aktów wandalizmu.

Źródło: www.atech-pl.eu

Tajemnica sukcesu

Sukces kwiatowej dekoracji mostu w Międzyrzeczu tkwi w kilku elementach. Z jednej strony są to łatwe w pielęgnacji, a jednocześnie efektowne pelargonie. Z drugiej zaś dobre warunki wzrostu, jakie zapewniają kwiatom skrzynie marki Atech. Wysoce efektywny wzrost roślin i łatwość czyszczenia zapewnia zawarty w nich system podwójnego dna. Dzięki niemu kwiaty mają stały dostęp do rezerwy wody i nie wymagają tak częstej pielęgnacji. Dotleniona, żyzna gleba, to kolejny składnik udanej dekoracji mostu przy ulicy Waszkiewicza.

Źródło: www.atech-pl.eu

Międzyrzecki most to przykład jednego z wielu tego typu elementów architektury, jakie spotkać można podczas spacerów po polskich miastach. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pomysł z lubuskiej miejscowości zaszczepić również w innych miejscach. Warto wspomnieć, że kolorowe skrzynki kwiatowe zdobią obecnie przeprawy ponad kanałami m.in. we Francji oraz Holandii.

skrzynki kwiatowe atech holandia V580 (2)Źródło: www.atech-pl.eu

Mosty są ważnymi arteriami scalającymi miasta. Podczas aranżowania przestrzeni publicznych nie można zapominać również o tym, by odpowiednio ozdobić przeprawy!

Zapisz
Czas na przemeblowanie – nowe dekoracje dla miast

Według definicji mała architektura miejska to między innymi kosze na odpady, stojaki rowerowe, duże donice, słupy ogłoszeniowe, kwietniki, budki telefoniczne, tablice informacyjne oraz ławki. O tym, które z takich elementów znajdą się w okolicy, decydują przede wszystkim urbaniści i architekci w konsultacji z mieszkańcami.

meble miejskie terra city (1)

źródło: www.terracity.pl

Liczy się funkcjonalność oraz lokalizacja elementów. Tam, gdzie zatrzymanie ani nawet zminimalizowanie ruchu samochodów nie wchodzi w grę, pojawiają się barierki, pachołki i drogowskazy poprawiające bezpieczeństwo. Na swobodę komunikacji w mieście duży wpływ ma skrupulatne planowanie dekoracji, przykładowo: skrzynki kwiatowe na barierkach, gdzie nie ograniczą widoczności, ale dobrze spełnią rolę estetyczną (a nawet skutecznie przysłonią mniej atrakcyjne widoki).

Grodzisk Mazowiecki | źródło: www.atech-pl.eu

Kompetentnie dobrane i rozlokowane elementy (takie jak ławki czy pojemniki na odpady) strukturalizują krajobraz miasta, dzięki czemu staje się one spójne wizerunkowo. Dla planistów istotna powinna być zarówno funkcja jak i wygląd: kolorystyka, forma, faktura. Coraz bardziej liczy się możliwość połączenia kilku funkcji w jednym rozwiązaniu. Siedzisko i donica na kwiaty, tak jak w pojemniku Plane Ring Lux czy w elementach z kolekcji TerraCity, gdzie w jednym, kolorowym elemencie zebrano i donicę pełną roślin, i komfortowe siedzisko.

źródło: www.terraform.pl

Odpowiednio wyselekcjonowane meble miejskie są przyczynkiem do podejmowania aktywności we wspólnych przestrzeniach, na przykład tak, jak na rynku we Wrześni, gdzie powstała pełna natury, barwa strefa wypoczynku z donicami Gianto i wieżami kwiatowymi w rolach głównych, która nie straciła uroku nawet jesienią.

Września | źródło: www.terraform.pl

Bieżące trendy w małej architekturze to przede wszystkim wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców, tworzenie zabudowy dla wybranej okolicy i określonego odbiorcy.

Meble miejskie muszą być ‘skrojone’ na potrzeby człowieka!

Legnica | źródło: www.terracity.pl
Jak umeblować miasta? | Case Study

Boom na przebudowy miast w pełni. Już od kilku lat polskie miejscowości zmieniają się na lepsze – nowe chodniki, nowe nawierzchnie, dodatkowe strefy zielni – jednym słowem: metamorfoza! Odświeżony wygląd przestrzeni niesie za sobą jednak ograniczenia – naruszanie nowego chodnika dla montażu mebli miejskich może być niefortunnym rozwiązaniem. Jak więc wprowadzić do miast tak wyczekiwane, funkcjonalne elementy infrastruktury bez uciążliwych prac budowlanych? Tak zrobiono to w Legnicy!

pobierz ten materiał w formacie prezentacji: klik

Legnica | źródło: www.terracity.pl

Co sprawiało trudność? | Twardy orzech do zgryzienia!

W 2017 roku zakończono rewitalizację ulicy Jaworzyńskiej w Legnicy. W ramach przedsięwzięcia odnowiono chodniki (oraz ukrytą pod nimi instalację kanalizacyjną) i wymieniono nawierzchnię ulicy. Dla jeszcze lepszego efektu dodano nowe oświetlenie, a z myślą o miłośnikach „dwóch kółek” – zbudowano ścieżki rowerowe. Efekt – estetyczna, nowoczesna przestrzeń, w której brakowało spajającego całość składnika. Rewitalizacja wymagała postawienia „kropki nad i” – jak jednak wprowadzić dodatkowe elementy w miejscu, które właśnie zostało oddane do użytku po kilku latach uciążliwego remontu?

 • Niedawno ukończona rewitalizacja – ograniczony wachlarz dodatkowych zmian bez naruszania wcześniej założonego planu zabudowy
 • Sieć instalacji kanalizacyjnej bezpośrednio pod chodnikami – brak możliwości naruszenia ciągłości nawierzchni
 • W pełni wybrukowany chodnik – bez możliwości montażu tradycyjnych mebli miejskich
 • Uboga infrastruktura – niewielka liczba ławek i postojów rowerowych w okolicy
 • Szara przestrzeń – brak miejsca na nasadzeń roślin w podłożu
 • Ruchliwa okolica – sąsiedztwo ulicy i utrudniony dostęp dla ekip montażowych, ciężkich maszyn budowlanych
Jak rozwiązano dylemat? | Więcej niż inni

Dla sprawnego zagospodarowania ulicy Jaworzyńskiej niezbędne były elementy, które wprowadzą do niej element natury i funkcjonalnej infrastruktury. Takich rozwiązań jest bez liku – zakres możliwości znacznie ogranicza się jednak w momencie, gdy dekoracje muszą mieć jeszcze jedną cechę – możliwość montażu bez ingerowania w niedawno położony chodnik i sieć kanalizacji pod nim. Tu niezbędna jest wszechstronność, którą zapewnić mogły modułowe meble miejskie Urbana z kolekcji TerraCity, w tym między innymi:

 • Donica miejska Urbana XL x 9 szt. + 29 szt.
 • Donica miejska Urbana L x 45 szt. + 13 szt.
 • Barierka Urbana L x 11 szt. + 6 szt.
 • Barierka Urbana XL x 16 szt. + 5 szt.
 • Stojak rowerowy Urbana L x 1 szt. + 2 szt.
 • Stojak rowerowy Urbana XL x 4 szt. + 5 szt.
 • Ławka miejska Urbana XL x 13 szt.
 • Ławka miejska Urbana L x 1 szt.
 • Informator miejski Urbana L x 4 szt.
 • Informator miejski Urbana XL x 1 szt.
 • Donica miejska Urbana 1/4 x 4 szt.

Legnica | źródło: www.terracity.pl

Co zyskała Legnica? | Przyjemne z pożytecznym

Ostatecznie w Legnicy pojawiły się elementy, które spełniły wszystkie stawiane przed nimi wymagania. Nie było łatwo! Meble miejskie Urbana z kolekcji TerraCity sprawnie połączyły jednak aspekt wizualny z funkcjonalnym, dając mieszkańcom ciekawy widok i miejsce do wypoczynku. Brak konieczności ingerowania w niedawno położony chodnik pozwolił dodatkowo ograniczyć wydatki związane z kolejnymi, uciążliwymi pracami budowlanymi.

 • Masywne elementy, które są stabilne osadzone bez potrzeby montażu do podłoża – brak konieczności naruszania niedawno położonego chodnika i sieci kanalizacji pod nim
 • Minimalistyczne dekoracje o nowoczesnej formie – dla harmonijnego dopasowania również w miejscach po niedawnej rewitalizacji
 • Modułowe dekoracje skrojone na miarę – meble miejskie o dowolnym układzie dopasowanym do konkretnej przestrzeni
 • Elementy łączone przęsłami – solidne i bezpieczne wyznaczanie granic chodnika i ulicy
 • Elementy wykonane z cynkowanej stali, która ogranicza korozję – również do ekspozycji w miejscach o wyższym poziomie wilgoci czy poważniejszym stężeniu zanieczyszczeń (w tym bezpośrednio przy ulicach)
 • Wygodne ławki połączone z innymi elementami infrastruktury – nie tylko dekoracja, ale również ważny element poprawiający komfort życia w okolicy.
Kliknij w miniaturę, by zobaczyć efekt metamorfozy Legnicy w pełnej rozdzielczości:

Legnica | źródło: www.terracity.pl

 
Zróbmy sobie miasto, czyli Nowy Urbanizm w praktyce

W powojennej Europie i USA nie było ani miejsca, ani czasu na racjonalne planowanie miejskiej zabudowy. Z biegiem lat w wielu przestrzeniach publicznych zapanował chaos. „Wiatr odnowy” powiał dopiero lat 70 XX wieku i przyniósł ze sobą nowatorskie założenia architektoniczno-społeczne.
Jak to się zaczęło?

Podróż po dziejach planowania przestrzennego warto rozpocząć od wczesnych lat 50’ XX wieku. Wojenna zawierucha szczęśliwie przeszła już do historii, jednak jej piętno jeszcze przez wiele lat miało odciskać się na mieszkańcach miast. W miejscu wyburzonych budynków szybko powstały nowe – nie zawsze zgodne z charakterem otoczenia. Priorytetem było szybkie odbudowanie miast, a to nie byłoby możliwe bez nowych dróg, dodatkowych domów, które rosły na niespotykaną dotąd skalę. Społeczeństwo ściśle podzieliło strefy swojego funkcjonowania, wobec czego gigantyczne blokowiska – „miejskie sypialnie” pustoszały za dnia, by zapełniać się wieczorami. A centra? Te wyludniały się tuż po standardowych godzinach pracy. Miasto stało się machiną z mieszkańcami – anonimowymi trybikami.

Pierwotnie taki podział zdawał się najbardziej racjonalny. Z czasem okazało się, że mieszkańcy potrzebują czegoś nieco innego i masowo rozpoczęli podróż na przedmieścia. Efekt? Segregacja społeczna, powstawanie „lepszych” oraz „gorszych” dzielnic, degradacja środowiska naturalnego, a nawet problemy natury psychicznej.

Założenia z lat powojennych nie zdawały egzaminu. W opozycji do nich już od lat 70 XX wieku rozwijał się ruch reprezentowany między innymi przez Leona Kriera, luksemburskiego architekta-wizjonera. Jego główny postulat zakładał powrót do odrzuconego przez modernistów założenia struktury miasta. Tak powstała koncepcja Nowego Urbanizmu.

Nowy Urbanizm – podstawowe postulaty

Współcześnie nie zdajemy sobie sprawy, że to, co określamy „miastem”, powstało w dość nowatorskim wydaniu: jako wspólnota, w której zaspakajane miały być podstawowe potrzeby społeczne. Serce miasta to ratusz z placem i tradycyjną zabudową. To właśnie do tego wzorca dążą teoretycy Nowego Urbanizmu.

Zróbmy sobie miasto, czyli Nowy Urbanizm w praktyce

Powrót do korzeni obejmuje między innymi:

 • schludne i przyjazne mieszkańcom przestrzenie publiczne (również w kontekście zieleni miejskiej)
 • łączenie obiektów mieszkalnych, biurowych, usługowych oraz rekreacyjnych dla stworzenia tętniącej życiem przestrzeni
 • przeciwdziałanie tzw. urban sprawl, czyli niekontrolowanemu „rozlewaniu się” miasta na przedmieścia
 • porządkowanie krajobrazu – uzupełnianie zabudowy, ukrywanie parkingów, ograniczanie chaosu wizualnego (również w kontekście treści reklamowych)
 • poprawienie bezpieczeństwa drogowego przez intuicyjne rozwiązania i ograniczanie zbędnych znaków drogowych
 • ograniczenie ruchu kołowego, wprowadzanie stref wolniejszego ruchu
 • budowa tzw. woonerfów – „ulic do mieszkania” (czytaj więcej na ten temat – klik)
 • dodatkowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów
 • budowa wyniesionych przejść dla pieszych, progów dla samochodów,
 • regularna zabudowa z zachowaniem równej linii szczytowych elewacji
 • duża ilość zieleni – parki, skwery, nasadzenia w kwietnikach, donicach, pasach zieleni przyulicznej
 • korzystanie z rozwiązań ekologicznych, pochodzących recyklingu

rola parków w przestrzeni miejskiej (3)

Nowy Urbanizm zakłada, że wszystkie niezbędne do życia elementy powinny znajdować się w najbliższym otoczeniu człowieka. Praca, sklep, lekarz pierwszego kontaktu i miejsce do relaksu, w tym parki czy zieleńce muszą znajdować się na wyciągnięcie ręki. Celem jest wyprowadzanie ruchu tranzytowego poza miasto i stworzenie takich warunków dla alternatywnych form przemieszczania, by korzystanie z samochodu było ostatecznością. To korzyść dla natury, zdrowia, a także bezpieczniejsi piesi.

woonerf łódź

Łódź,  woonerf na ulicy 6 sierpnia

W pełni doskonałe rozwiązanie?

Pomimo tak wielu korzyści, jakie niesie za sobą teoria Nowego Urbanizmu, istnieją argumenty, które podważają celowość jej wdrażania. Podstawowy zarzut to ograniczenie wolności samych mieszkańców na rzecz poprawienia warunków ich życia. Wyciszony ruch kołowy to korzyść dla pieszych, jednak utrapienie dla zmotoryzowanych, ograniczenie zabudowy na przedmieściach uderza w osoby pragnące życia na wsi… Argumenty można mnożyć jeszcze długo – o tym, czy teoria Nowego Urbanizmu ma więcej zalet czy wad, dowiemy się dopiero w skali kilku następnych dekad. W tej chwili możemy jedynie gdybać, opierając się na wnioskach z dyskusji i wdrążając jej założenia wyłącznie w drodze referendów, głosowań czy budżetów obywatelskich – więcej na ten temat w tym wpisie – klik.
Planowanie partycypacyjne – czego oczekuje lokalna społeczność?

Planowanie-partycypacje-–-czego-oczekuje-lokalna-społeczność
Nic o nas bez nas – to motyw przewodni idei planowania partycypacyjnego. Aby więc uniknąć sporów na linii lokalna społeczność – włodarze i architekci oraz różnic zdań między samymi mieszkańcami, zaprasza się wszystkich wspólnego planowania charakteru okolicy. Udział przyszłych użytkowników przestrzeni staje się cennym, bo płynącym z doświadczenia źródłem wiedzy o potrzebach i pomysłach na przyszłość. Mobilna zieleń? Nowe chodniki? A może wyciszenie ruchu kołowego? Zacznijmy od dialogu!

Planowanie-partycypacje-–-czego-oczekuje-lokalna-społeczność

Liczy się kompromis

Coraz częściej przed architektami krajobrazu stawiane jest dodatkowe wyzwanie: nie tylko mają oni za zadanie zaplanować, a następnie wdrożyć zmiany w przestrzeni, ale stają się oni również… ‘negocjatorami’. To właśnie oni powinni inicjować dialog między grupami, których interesy ścierają się podczas rewitalizacji przestrzeni, czy też wdrażania zupełnie nowych idei. Holistyczne podejście to klucz do sukcesu: dopiero znając głosy mieszkańców, włodarzy i specjalistów, można ożywić inicjatywę, która w przyszłości będzie nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale również dopasowana do przestrzeni, jak i przede wszystkim: oczekiwań lokalnej społeczności.

Planowanie-partycypacje-–-czego-oczekuje-lokalna-społeczność

Projektowanie partycypacyjne

Partycypacja – to słowo często powtarza się podczas tworzenia nowego zagospodarowania przestrzeni miejskich, również zieleńców. Jej podstawą jest udział mieszkańców w planowaniu, na przykład poprzez społeczne konsultacje, ankiety czy referenda. To długi i wieloetapowy proces, który rozpoczyna się od stworzenia merytorycznych podstaw – bazy wiedzy na temat miejsca i planowanego przedsięwzięcia. Niekiedy założenia są słuszne, innowacyjne, jednak… Projekt spotyka się z krytyką. Warto więc wdrożyć proces edukacji mieszkańców. Wnioski z danych badań należy wdrożyć w projekt zagospodarowania docelowego. Niemal równolegle podejmowana jest wielostronna dyskusja, której efektem (niekiedy w wyniku konfliktów, negocjacji oraz ustępstw) jest kompromisowa, forma projektu – plan zagospodarowania stałego lub tymczasowego, które będzie jedynie pokazywało przyszłą funkcję miejsca. Na tym nie kończy się projektowanie partycypacyjne – strony biorące udział w powstawaniu projektu stale czuwają nad jego realizacją i weryfikują zgodność z założeniami.

Planowanie-partycypacje-–-czego-oczekuje-lokalna-społeczność

W interesie każdego

Zadowolenie lokalnej społeczności to najważniejszy powód, dla którego, wszystkie strony biorą udział w planowaniu i wdrażaniu założeń. Zyskuje ona dodatkowo poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie, co przekłada się na budowanie lokalnego patriotyzmu. Nie zawsze jednak jest to tak łatwe – poszczególne grupy mogą blokować pomysły pozostałych uczestników dyskusji, bez chęci jakichkolwiek ustępstw. Należy dodatkowo pogodzić interes lokalnej społeczności z interesem publicznym. W tym celu przeprowadza się szereg analiz. Proces edukacji i partycypacji mieszkańców często pozwala wysnuć nowe wnioski, na przykład potrzebę zagospodarowania okolicy w sposób tymczasowy.

Września | źródło: www.terraform.pl


 … a w prowadzanie „mobilnej zieleni” w niecodziennej oprawie jest wyrażone np. w akcji park’ing day i coraz częściej bywa doceniane przez mieszkańców. Bywa przydatna przy wyłączeniu ulic z ruchu kołowego, a chwilowe zmiany będą bardzo pomocne w toku ograniczania liczby miejsc parkingowych na rzecz zieleńców czy deptaków. Co więcej, warto sprawdzić i ocenić dopasowanie kolorów czy formy przed wdrożeniem „stałych” koncepcji. Na rynku jest wiele możliwości wprowadzania tymczasowego zagospodarowania. Ważne jednak jest nie tylko to, by było ono estetyczne i wyrażało przyszłą funkcję, ale dawało też możliwość eksperymentowania.

Zielona Góra | źródło: www.nunoni.com

Architekt krajobrazu – mediator

W takich przypadkach architekt krajobrazu musi zagrać rolę rozjemcy. Wbrew pozorom wcale nie musi on podporządkowywać się głosom lokalnych społeczności, włodarzy, a nawet specjalistów. Wręcz nie powinien! Wymaga się od niego za to zainicjowania dialogu, który pozwoli zrozumieć wszystkim stronom argumenty ‘za’ bądź ‘przeciw’ konkretnym rozwiązaniom. Konsultacje społeczne są więc niekiedy długotrwałym i złożonym procesem, jednak ich przeprowadzenie jest gwarancją przyszłego sukcesu.

Planowanie-partycypacje-–-czego-oczekuje-lokalna-społeczność

Poznajmy się bliżej!

Planowanie partycypacyjne można uznać za narzędzie do integrowania lokalnych społeczności. Uzyskany w jego toku (niejeden) kompromis pozwala wszystkim stronom poznawać swoje potrzeby, a w efekcie – poznać się bliżej. Architekt krajobrazu staje się inicjatorem zmian nie tylko stricte przestrzennych, ale również świadomościowych, co staje się bardzo ważne w dobie globalizacji, gdy jednostka staje się niemal zupełnie anonimowa.

 

 
Przewróciło się? Niech leży! Wielkie donice w rustykalnym wydaniu

zieleń miejska duże donice miejskie gianto terraform
Czasami otaczająca nas przestrzeń okazuje się dość zaskakująca. Bywa, że schludne, wypielęgnowane skwery ustępują miejsca bardziej swobodnym, wręcz rustykalnym kompozycjom. Pozwólmy naturze powrócić do korzeni, a świat stanie się jeszcze bardziej kolorowy!

Oschatz | źródło: www.terraform.pl

Oschatz to niewielkie miasto we wschodnich Niemczech, w którym można dostrzec naprawdę wyjątkowe dekoracje. W opozycji do najpopularniejszego trendu „ujarzmiania” rabat i kwietników, przy aranżacji jednego z tutejszych skwerów sięgnięto do założeń najbardziej swobodnych, nawiązując do wiejskich trendów w ogrodnictwie.

Oschatz | źródło: www.terraform.pl

Aksamitka, bodziszek, jeżówka oraz trytoma groniasta to tylko niewielka część wachlarza roślin, które posłużyły do obsadzenia miejskiego skweru. Kwiaty są bajecznie kolorowe, a kluczem do ich doboru była prostota – to właśnie one kwitną dziko na łąkach, przywołując najpiękniejsze wspomnienia beztroskich chwil. Dla dodatkowego podkreślenia efektu sielskości, rośliny nasadzono wokół wkopanej połowicznie wielkiej donicy Gianto. W ten sposób powstało wrażenie „wylewania” się ich z dużego pojemnika.

Oschatz | źródło: www.terraform.pl

Bajecznie kolorowe, wiejskie kwiaty i równie barwne, duże donice umożliwiły stworzenie kompozycji zróżnicowanej, jednak nie chaotycznej. „W tym szaleństwie jest metoda” – można rzec! Rośliny tworzą równe rzędy o odmiennych kolorach i wielkościach, dzięki czemu ten pozorny nieporządek jest pod stałą kontrolą. „Przewrócony” pojemnik to ciekawy zabieg architektoniczny, który każe nieco inaczej spojrzeć na klasyczne elementy do dekorowania miast. Dzięki temu, że wielka donica jest wykonana z polietylenu, nie zaszkodzi jej tak osobliwy sposób ekspozycji – przy reorganizacji skweru i zmianie ustawienia nadal będzie wyglądać nieskazitelnie!

Kliknij, by zobaczyć więcej zdjęć:

Oschatz | źródło: www.terraform.pl
Projektowanie przestrzeni tymczasowej – trend, który zachwycił aktywistów miejskich, architektów krajobrazu, architektów, projektantów

mobilne donice miejskie gianto tablo gianto sito terraform (1)
Przestrzeń miejska jest produktem społecznym jak i tworem, który wpływa na poziom życia. Jest cenna dla lokalnej społeczności, która deklaruje tęsknotę za naturą. Z drugiej strony nie chce ona opuszczać aglomeracji. Naturalnym skutkiem takiego stanu rzeczy jest rosnąca popularność tymczasowych przedsięwzięć z zielonymi akcentami w rolach głównych.

mobilne donice miejskie gianto tablo gianto sito terraform (1)

źródło: www.terraform.pl

Należy jednak pogodzić interes lokalnej społeczności z interesem publicznym. W tym celu przeprowadza się szereg analiz. Coraz częściej wdraża się też proces edukacji i partycypacji mieszkańców. Warto pójść krok danej i przewidzieć tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni, nadając funkcję, którą ma uzyskać nowym zagospodarowaniem. Projektant może wdrożyć wnioski do projektu docelowego.

mobilne donice miejskie gianto tablo gianto sito terraform (1)

źródło: www.terraform.pl

Tymczasowe zagospodarowanie to trend ogólnoświatowy. Wprowadzanie „mobilnej zieleni” w awangardowej oprawie jest wyrażone np. w akcji park’ing day. Będzie przydatne przy wyłączeniu ulic z ruchu kołowego, chwilowe zmiany będą też pomocne w procesie ograniczenia miejsc parkingowych.

mobilne donice miejskie gianto tablo gianto sito terraform (1)

źródło: www.terraform.pl

Warto sprawdzić dopasowanie kolorów i formy przed wdrożeniem „stałych” koncepcji. Na rynku jest wiele możliwości wprowadzania tymczasowego zagospodarowania. Ważne jednak jest nie tylko to, by było ono estetyczne i wyrażało docelową funkcję, ale dawało też możliwość eksperymentowania.

mobilne donice miejskie gianto tablo gianto sito terraform (1)

źródło: www.terraform.pl

Zagospodarowanie tymczasowe nie jest tylko etapem przed inwestycją. Często to właśnie ono jest docelowym działaniem. Lokalna społeczność ma zróżnicowane potrzeby, a nie każda przestrzeń może być stale zarezerwowana dla jednej inicjatywy.

mobilne donice miejskie gianto tablo gianto sito terraform (1)

źródło: www.terraform.pl

Czy Twoje rozwiązanie spotka się z dobrym przyjęciem? Czy będzie udane? Upewnij się!

Nie zawsze proponowane rozwiązania uchodzą w głosie społeczeństwa jak i środowiska branżowego za udane. Przyczyn kiepskich nowoprojektowanych przestrzeni jest wiele, jednak kilka przoduje:

 1. przestrzeń odpowiada tylko wąskiej grupie użytkowników bądź odpowiada na wąski zakres problemów
 2. pominięto głos użytkowników bądź specjalistów
 3. społeczeństwo nie jest gotowe na daną zmianę

Pierwsze dwa są oczywiste i dobry projektant ich nie popełnia. Jednak zdarza się, że punkt trzeci już tak. Założenia są słuszne, innowacyjne, jednak projekt spotyka się z krytyką. Warto wdrożyć proces edukacji mieszkańców, a także stworzyć zagospodarowanie tymczasowe, które będzie pokazywało przyszłą funkcję miejsca. Wnioski z danych badań należy wdrożyć w projekt zagospodarowania docelowego.
Legnica umeblowana!

Kto ceni sobie widok kolorowych, zadbanych kwiatów i estetycznej małej architektury, powinien jak najszybciej udać się do Legnicy. W tym dolnośląskim mieście aranżowanie przestrzeni przenosi się na zupełnie nowy poziom – i to dosłownie – roślinne dekoracje trafiają nawet na latarnie, a jedyne takie donice i meble miejskie można spotkać w wielu zakątkach centrum. Jak to możliwe? Zajrzymy, by się przekonać!
Wielka premiera

Piękne ukwiecenie ulic z każdym letnim, a nawet wiosennym sezonem, to duma i tradycja Legnicy. Prowadzone od lat nasadzenia w glebie, w wiszących i stojących kwietnikach zaowocowały doświadczeniem, a to przekłada się wprost na obecną jakość roślinnych dekoracji. To jednak nie wszystko! Minionej jesieni odbyła się premierowa odsłona nowej kolekcji mebli miejskich Urbana z kolekcji TerraCity.

Legnica | źródło: www.terracity.pl

Legnica, miasto znane z zamiłowania do estetycznego, praktycznego aranżowania przestrzeni, wybrała modułowe zestawy wielkich donic i dodatkowych elementów publicznej infrastruktury w jednym, spójnym wydaniu. Szereg pokaźnych, stalowych pojemników wraz z barierkami i stojakami rowerowymi zdobi chodniki na ulicy Jaworzyńskiej. Wykonane z mocnych materiałów, minimalistyczne donice wydzielają strefę chodnika od ulicy, a dodatkowo – umożliwiają mieszkańcom przechowanie jednośladów.

Legnica | źródło: www.terracity.pl

Miejskie puzzle

Dzięki wysokiej masie własnej meble miejskie nie musiały być montowane w podłożu, co pozwoliło uniknąć prac budowlanych i związanych z nimi kosztów oraz nieporządku. W tym przypadku już sam ciężar dekoracji jest w stanie sprawić, by te zostały stabilnie osadzone w docelowym miejscu. Co ciekawe, o ostatecznym wyglądzie zagospodarowania ulicy Jaworzyńskiej przesądzono, łącząc ze sobą gotowe elementy: duża bądź jeszcze większa donica, stojak rowerowy, przęsło czy ławka to moduły – „puzzle”, które tworzą gotową kompozycję, idealnie dopasowaną do potrzeb konkretnej przestrzeni.

Legnica | źródło: www.terracity.pl

Na chodnikach i nie tylko

Latem, do pierwotnie nasadzonych w donicach na ulicy Jaworzyńskiej drzewek ozdobnych dołączyły kolorowe rośliny, których kontynuację można dostrzec w ulokowanych na ternie miasta w wiszących oraz stojących kwietnikach. Wiszące dekoracje, montowane na latarniach, a także stojące wieże kwiatowe znajdują się między innymi w pobliżu kościoła pod wezwaniem św. Jacka, w estetyczny sposób podkreślając jego rangę.

Legnica | źródło: www.wiezekwiatowe.pl

Centrum w czerwieni

Już od kilku sezonów jedną z najbardziej charakterystycznych elementów w centrum Legnicy są wielkie donice Gianto w intensywnym, czerwonym kolorze. Nie inaczej jest tego lata! Pokaźne pojemniki ustawione w szeregu tuż przy legnickim rynku skutecznie przyciągają spojrzenia, ale też… Stają się barierą uniemożliwiającą wjazd samochodów do strategicznych miejsc. Przegrody wcale nie muszą być brzydkie!

Legnica | źródło: www.terraform.pl

Zobacz więcej zdjęć aranżacji przestrzeni w Legnicy
Mała architektura ma wielkie znaczenie

meble miejskie mała architektura
Przestrzeń miejska łączy wiele sfer, w których funkcjonuje człowiek. To miejsce zamieszkania, pracy, obszar komunikacji, strefa handlu, rekreacji i wypoczynku. Jest na tyle skomplikowanym tworem, że jej odpowiednie zaplanowanie wymaga interdyscyplinarnego podejścia architektów, urbanistów, włodarzy i samych mieszkańców.

Dobrze zaplanowana przestrzeń, to taka, której ostateczny kształt jest wynikiem konsultacji z jej mieszkańcami. To efekt dyskusji, analiz i zaplanowania konkretnych zadań, jakie stoją przed jej elementami. W toku tych prac niekiedy pomijana bywa rola małej architektury – która choć (pozornie!) nieistotna, to może wiele: nie tylko zdobi i akcentuje walory okolicy, ale również maskuje jej mankamenty…

 mała-architekura-meble-miejskie

źródło: www.fotolia.com

Pełna synchronizacja

Mała architektura (czy też inaczej: meble miejskie) ma przede wszystkim walory estetyczne, jednak nie tylko wygląd powinien być głównym jej atutem. Liczy się funkcjonalność, rozumiana przez dopasowanie do przekroju demograficznego okolicznych mieszkańców. Gdzie indziej potrzebny jest zakątek zabaw pełen kreatywnych zabawek, a gdzie indziej „kieszonkowy park” pośród zieleni z wygodnymi siedziskami. W jeszcze innych miejscach stawia się przede wszystkim na mobilne dekoracje, które w razie potrzeby ustępują miejsca miejskim scenom czy letnim ogródkom. Co ciekawe, mieszkańcy coraz częściej podejmują inicjatywę i biorą udział w kreowaniu swojej okolicy – ogrody społeczne czy tak zwane parklety powstają również w Polsce (więcej na ten temat w tym wpisie – klik).

donice-gianto-tablo-sito-meble-miejskie

źródło: www.terraform.pl

Dla nocnych Marków

Oświetlenie miasta pozwala odkrywać je na nowo, w zupełnie innym wydaniu. Odpowiedniej iluminacji wymaga również mała architektura – podświetlane donice czy montowane w podłożu świetliki o odpowiednim natężeniu są w stanie sprawić, że zwyczajna za dnia przestrzeń stanie się prawdziwie magiczna. To również gwarancja bezpieczeństwa w przypadku miejsc, gdzie nie sięga światło latarni.

źródło: www.terraform.pl

Przy ścieżce

Nowoczesne przestrzenie miejskie, których włodarze pragną podążać z duchem czasu, stawiają na ekologię. Budując ścieżki rowerowe czy też rowerowo-piesze, zachęcają mieszkańców do poruszania się bez użycia samochodów. Dobrze zaplanowana mała architektura powinna więc być ulokowana wzdłuż takich tras, by móc umożliwić mieszkańcom swobodne i w miarę regularne korzystanie z niej. Miejskie ławki, donice z kwiatami, informatory czy stojaki na rowery nie bez powodu można bowiem spotkać właśnie w pobliżu ścieżek rowerowych.

mała architektura meble miejskie

źródło: www.pexels.com

Daj się zaskoczyć

Ciekawie zaprojektowane, a następnie odpowiednio rozlokowane meble miejskie mają ogromną rolę w tworzeniu „charakteru” miast. Atrakcyjna przestrzeń obejmuje takie rozwiązania, których nie zawsze spodziewalibyśmy się zastać. Donica z funkcją ławki, a może trzymetrowy kwietnik mogą pozytywnie zaskoczyć, szczególnie osoby pragnące kontaktu z przyrodą – a takich w miastach jest coraz więcej.

źródło: www.terraform.pl
Ile rowerów zmieści największy postój świata?

Parking rowerowy w Utrechcie. Projekt Ector Hoogstad Architecten (6)
Właśnie zakończył się pierwszy etap prac na największym parkingu rowerowym. Nie mógł on powstać nigdzie indziej niż w jednym z najbardziej przyjaznych „dwóm kółkom” kraju – Holandii. Poznajcie szczegóły przedsięwzięcia:

Na początek odpowiemy na postawione powyżej pytanie – na największym postoju rowerowym świata w holenderskim Utrechcie zmieści się aż 12 500 jednośladów! Czy umiecie sobie wyobrazić tak ogromną liczbę pojazdów jednocześnie?

Parking rowerowy w Utrechcie. Projekt Ector Hoogstad Architecten (6)Parking rowerowy w Utrechcie. Projekt: Ector Hoogstad Architecten (mat. prasowe)

Holandia i pozostałe kraje Beneluxu nie od dziś są mekką rowerzystów. Liczne ścieżki dedykowane wyłącznie „dwóm kółkom”, a nawet specjalne estakady ponad chodnikami mają ułatwić komunikację w miastach i skłaniać mieszkańców do zdrowego, a co za tym idzie szczęśliwszego trybu życia. Zobaczcie tylko, jak wspaniała „cyklostrada” powstała w duńskiej stolicy – klik.

Parking rowerowy w Utrechcie. Projekt Ector Hoogstad Architecten (6)Parking rowerowy w Utrechcie. Projekt: Ector Hoogstad Architecten (mat. prasowe)

Równie przychylne rowerzystom są holenderskie miasta. Tylko w sierpniu do użytku cyklistów oddano aż 6000 miejsc postojowych na komfortowym, zadaszonym piętrowym parkingu. Pierwszy etap największego parkingu dla „dwóch kółek” zakończył się niedawno.

Parking rowerowy w Utrechcie. Projekt Ector Hoogstad Architecten (6)Parking rowerowy w Utrechcie. Projekt: Ector Hoogstad Architecten (mat. prasowe)

Wielki parking powstaje przy dworcu w Utrechcie, został zaprojektowany przez architektów z  Ector Hoogstad Architecten. Ostatecznie ma rozpościerać się na powierzchni 17100 mkw. i zapewniać aż 12500 miejsc parkingowych. Tym samym góruje nad tokijską infrastrukturą: w japońskiej stolicy na postój może liczyć „tylko” 9400 rowerzystów.

Parking rowerowy w Utrechcie. Projekt Ector Hoogstad Architecten (6)Parking rowerowy w Utrechcie. Projekt: Ector Hoogstad Architecten (mat. prasowe)

Gigantyczny parking już teraz otwarty jest całodobowo, a korzystanie z niego poniżej jednej doby jest darmowe (postój powyżej 24 godzin kosztuje 1, 25 euro). Możliwość bezpiecznego pozostawienia pojazdu to nie jedyny atut postoju: znajdują się tu również sklepy z niezbędnymi częściami naprawczymi i punkty serwisowe.

Parking rowerowy w Utrechcie. Projekt Ector Hoogstad Architecten (6)Parking rowerowy w Utrechcie. Projekt: Ector Hoogstad Architecten (mat. prasowe)

W Holandii stale rośnie zapotrzebowanie na nowe miejsca postojowe dla rowerów. Według szacunków na 17 milionów Holendrów przypada aż 22,5 miliona dwukołowych pojazdów. Można więc wnioskować, że nawet tak ogromny parking nie zaspokoi ogromnego zapotrzebowania mieszkańców – jego powstanie zapewni jednak swobodną, tanią i prozdrowotną komunikację wielu mieszkańcom.

Inspirowani, czy takie parkingi sprawdzą się w Polsce? Czy równie chętnie poruszamy się na rowerach?
Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie!

 
Chryzantema, dynia i dużo kolorów – Września gotowa na jesień!

W tym roku do Wrześni trafiły niebanalne dekoracje – wielkie donice i kolorowe ławki świetnie sprawdziły się w otoczeniu tutejszej szkoły. Jednak co w momencie, gdy kwiaty usychają, a okolica szarzeje? Nic straconego, bowiem w tym momencie mała architektura nadal jest chlubą okolicy!
Kolorowa ławka, niebanalna donica

O ciekawej aranżacji skweru we Wrześni pisaliśmy już jakiś czas temu w tym wpisie. Przez cały sezon letni wielkie donice w żywych kolorach i równie barwna ławka miejska umilały szkolną codzienność najmłodszych mieszkańców miasta, dawały też chwilę wytchnienia przechodniom. Tajemnica sukcesu tkwi w niebanalnym wykorzystaniu klasycznych pojemników: po częściowym wkopaniu w podłoże i obsadzeniu ich bujnymi kwiatami, uzyskano efekt „wylewania” się roślin. Ciekawego charakteru całości dodała pastelowa ławka miejska, dzięki której każdy mógł wypocząć w pięknym otoczeniu kwiatów i barw.

meble miejskie terra

Września | źródło: www.terraform.pl
…a gdy przyszła jesień…

Aranżacja z Wrześni prezentowała się zjawiskowo, jednak co począć z nią teraz, jesienią, w momencie, gdy większość kwiatów przekwitła, a świat przybrał bardziej stonowane barwy? W tak szczególnym momencie roku, na przełomie jesieni i zimy, to właśnie miejskie dekoracje stają się najpiękniejszym akcentem okolicy. Wystarczyło jedynie zmienić „letnie” kwiaty na ich bardziej odporne odpowiedniki: wrzosy, trawy ozdobne oraz chryzantemę. Pomiędzy donicami znalazło się również miejsce dla jednego z najbardziej wyczekiwanych darów jesieni: dyni. Aby kompozycja jeszcze lepiej odpowiadała jesiennej tematyce, na podłożu rozrzucono kasztany.

Września | źródło: www.terraform.pl
Cały rok w dobrej formie

Dlaczego jesienna kompozycja z Wrześni jest tak wyjątkowa? Przede wszystkim ze względu na jej uniwersalność. Zastosowane tu duże donice Gianto wykonane są z polietylenu – materiału odpornego zarówno na niskie, jak i wysokie temperatury, dzięki czemu mogą być eksponowane na zewnątrz przez cały rok, bez najmniejszej szkody. Równie odporna jest również ławka miejska – stal nie oprze się największym mrozom i upałom. Po tym, jak zostanie pokryta farbą w technologii malowania proszkowego, okolica zyskuje element, który nigdy nie zmieni formy ani koloru.

Września | źródło: www.terraform.pl
Liczy się pomysł

Jesienna aranżacja miasta to nadal świeży trend, który z każdym rokiem zyskuje na popularności. Jeszcze przed kilku laty za ciekawą inspirację służyły pomysły z austriackiego Moosburga (szczegóły znajdziesz w tym wpisie), gdzie po raz pierwszy zauważyliśmy wieże kwiatowe „obsadzone” dynią, kukurydzą i orzechami. Z radością obserwujemy polskie miasta, które podchwyciły trend i dodają mu swojej własnej, niepowtarzalnej nuty – kwietniki z chryzantemą ze Świnoujścia (czytaj tutaj), kaskady z kapustą ozdobną z Rybnika, a teraz: jesienne donice z Wrześni warto przenieść na inne rodzime ulice!

Września | źródło: www.terraform.pl
A może macie własny pomysł na jesienną dekorację miast? Dajcie znać!

kliknij w zdjęcia, by obejrzeć pełną galerię realizacji z Wrześni:
Jak stworzyć wyjątkową choinkę miejską?

Subtelny mat, lustrzany połysk, a może… zupełnie inne rozwiązanie? Spośród wielu możliwości dekoracji dla świątecznych nakładek na wieże kwiatowe można swobodnie wybierać. Oto zbiór inspiracji, które mogą przeobrazić się w wyjątkowe choinki – tak niepowtarzalne, jak miasto, które zdobią!

Krok 1: Wybierz nakładkę

Rozmiar nakładki jest uzależniony od rodzaju wieży kwiatowej, na której zostanie osadzona. Najpopularniejszy model kwietnika – H1200 jest kompatybilny z nakładką Terra Christmas Tree 300. Po tym, jak osłona zostanie umieszczona w docelowym miejscu, rozpoczyna się najbardziej ekscytujący etap przedświątecznych przygotowań – dobór ozdób i „ubieranie” choinki! …i to nie byle jakiej, bo miejskiej choinki w skali XXL!

Trzebnica | źródło: www.terrachristmas.pl

Krok 2: Dopasuj bombki

Mając dobraną nakładkę na wieżę kwiatową, można przejść do następnego kroku. Jak jednak dobrać „bombki idealne”? To proste zadanie, ponieważ nie jest dyktowane żadnymi zasadami… Poza tymi, jakie podpowiada ludzka wyobraźnia. Z łatwością można stworzyć kompozycję inspirowaną kolorami miejskiego herbu bądź harmonizującą z najbliższą architekturą.

Trzebnica | źródło: www.terrachristmas.pl

A jest z czego wybierać! Bombki w najróżniejszych kolorach, o najróżniejszych fakturach, rozmiarach, a nawet kształtach pozwalają na dowolne eksperymenty z kompozycją. Może warto połączyć różne dekoracje? A może wybrać jednolitą aranżację? Tę decyzję pozostawiamy włodarzom miast, jak i samym mieszkańcom!

nakładki miejskie TerraChristmas

Zielona Góra | źródło: www.terrachristmas.pl

Krok 3: Dobierz LED-owe sznury

Światło to metafora nadziei i czasu radosnego oczekiwania. Warto przenieść ten piękny symbol na miejskie dekoracje świąteczne, a jednocześnie w klimatyczny sposób rozświetlić okolicę, w której się znajdą. Aby tego dokonać, wystarczy dobrać LED-owe sznury, które w dzień pozostają niewidoczne na powierzchni nakładki, by po zmroku rozbłysnąć nastrojowym światłem, eksponując „choinkę” i jej wszystkie walory. Uwaga! Podświetlane dekoracje w technologii LED cechują się bardzo niskim poborem energii elektrycznej, a co za tym idzie: pozwalają na oszczędności w miejskiej kasie.

Wieliczka | źródło: www.terrachristmas.pl

Krok 4: Dodaj ażurowe dekoracje

„Czubek” choinki wieńczy dzieło, jakim jest świąteczna aranżacja miasta. W tej roli świetnie sprawdzają się przestrzenne ażurowe dekoracje – niezwykle lekkie, dzięki czemu nie naruszą konstrukcji, a jednocześnie solidne – nie zaszkodzi im kapryśna, zimowa aura. Tak solidne ozdoby bez problemu przetrwają wiele bożonarodzeniowych sezonów, pozwalając ograniczyć wydatki na świąteczne ozdoby w kolejnych latach, które mogą zostać przeznaczone na bieżące potrzeby miasta.

Milicz | źródło: www.terrachristmas.pl

 

Zapisz

Zapisz
Jak przygotować wieże kwiatowe na zimę? 4 skuteczne sposoby

wieze-kwiatowe-terra

Zima to okres, w którym miejskie dekoracje najczęściej znikają z przestrzeni publicznych lub… przeobrażają się w świąteczne ozdoby. Jeśli więc pytanie „co zrobić z kwietnikami zimą?” staje się coraz bardziej nurtujące, spieszymy z co najmniej czterema świetnymi pomysłami na ich przechowanie bądź oryginalne zagospodarowanie, i to bez konieczności demontażu.

wieze-kwiatowe-terra-4Źródło: www.wiezekwiatowe.pl

Opcja 1: Kompleksowa Usługa

To rozwiązanie, które wymaga najmniejszego zaangażowania ze strony włodarzy miasta, a jednocześnie daje najwięcej korzyści. W ramach Kompleksowej Usługi magazynowanie dekoracji zostaje bowiem w całości przeniesione na firmę Terra Group. Co ważne, okres zimowy nie oznacza całkowitej przerwy nad kondycją dekoracji. Podczas gdy miasto pogrąży się w świątecznej atmosferze, grono specjalistów będzie pracować nad stanem technicznym i wizualnym kwietników. Zima to doskonały moment na przeprowadzenie niezbędnej konserwacji i czyszczenia, tak by w przyszłym sezonie wieże kwiatowe trafiły do miasta w jak najlepszej kondycji. O te elementy nie trzeba się jednak martwić, ponieważ ich wykonanie jest zagwarantowane w założeniach Kompleksowej Usługi.

wieze-kwiatowe-terra-2Źródło: www.kompleksowausluga.pl

Opcja 2: magazynowanie

Magazynowanie wież kwiatowych warto zaplanować na najchłodniejsze miesiące, a ostatnie ciepłe chwile wykorzystać na stworzenie roślinnej dekoracji. Jeszcze do nastania przymrozków można obsadzić kwietniki kapustą ozdobną lub wrzosem albo umieścić w nich sezonowe warzywa – np. kukurydzę. Gdy nastaną naprawdę chłodne dni i spadnie pierwszy śnieg, wieże kwiatowe powinny już znaleźć się w osłoniętym magazynie – w tym celu należy je zdemontować i przetransportować w odpowiednie miejsce. Przed ponowną ekspozycją dekoracji w przestrzeniach publicznych należy dokonać niezbędnej konserwacji i czyszczenia.

Opcja 3: TerraChristmas

To sposób na naprawdę piękne przyozdobienie przestrzeni w okresie bożonarodzeniowym, a jednocześnie ochronę wież kwiatowych. Stosując nakładki na kwietniki z gamy dekoracji TerraChristmas, eliminowana jest również konieczność ich demontażu i magazynowania, co oznacza znaczną oszczędność. Sukces tego rozwiania tkwi w jego prostocie: wieża kwiatowa stanowi „bazę” i podstawę choinki, dociążając ją, co gwarantuje stabilność całej konstrukcji. Świąteczne przebranie można dobrać zarówno do modeli stojących, jak i montowanych na latarniach – tak powstają kule z igliwia ponad głowami przechodniów. Zróżnicowane kształty, kolory i rozmiary nakładek sprawiają, że dobranie odpowiedniej przesłony dla posiadanych kwietników staje się banalnie łatwe. W ten sposób powstaje piękne świąteczne drzewko, które może rozjaśnić się tysiącami kolorów – wystarczy dobrać łańcuchy świetlne.

swiateczne-ozdoby-dla-miast-terrachristmas-34Źródło: www.terrachristmas.pl

Opcja 4: osłona

W tym przypadku liczy się kreatywność. Aby uchronić wieże kwiatowe przed skutkami zimowej aury, należy zabezpieczyć je dodatkową osłoną. Dobrym pomysłem jest stworzenie alternatywnej świątecznej dekoracji, której koncepcję można powierzyć mieszkańcom w ramach konkursów lub społecznych konsultacji – to świetny sposób na mobilizację lokalnej społeczności! „Opakowanie” kwietnika tkaniną pozwoli przeobrazić go w gigantyczny prezent świąteczny, a osłonięcie go matą skutkuje powstaniem niebanalnej choinki. W ten sposób wieże kwiatowe bezpiecznie spędzają mroźne zimy, ale również stają się dekoracją – tym razem bez konieczności przenoszenia ich do magazynów. Z nastaniem wiosny wystarczy usunąć osłony i umieścić w kwietnikach wczesne kwiaty.

wieże kwiatowe na zimęŹródło: www.wiezekwiatowe.pl

Zapisz

Zapisz

Zapisz
Tak zmienił się skwierzyński rynek

Zaledwie kilka miesięcy temu ukończono rewitalizację rynku w Skwierzynie i oddano serce miasta do użytku mieszkańców. W centrum nowoczesnej, schludnej przestrzeni, znalazła się minimalistyczna fontanna, a wokół niej, od niedawna: antracytowe donice dostarczone w ramach Kompleksowej Usługi – zajrzyjmy za kulisy realizacji, by odkryć sekret sukcesu Skwierzyny:

Nie taki beton straszny…

Elementy z betonu syntetycznego powracają do europejskich i polskich miast, nie mogło zabraknąć ich również w lubuskiej Skwierzynie. „Renesans” tych dekoracji nie byłby możliwy, gdyby nie udoskonalenie tworzywa, jak i nowe spojrzenie na kształt mebli miejskich. Rosnąca popularność betonu syntetycznego jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego miasta: wykonane z niego sprzęty są funkcjonalne, a przy tym solidne na tyle, by bez uszczerbku przetrwać wszystkie niedogodności. To nowoczesne tworzywo nie chłonie wilgoci, jest gładkie i pozbawione porów, co daje mu odporność na uszkodzenia mechaniczne, jak i elegancki wygląd. Jego walory dostrzeżono i doceniono między innymi w Skwierzynie.

Źródło: www.terraform.pl

Donice w antracycie

W poniedziałek, 22 maja na rynek w Skwierzynie trafiły nowe elementy – antracytowe donice Tube z betonu syntetycznego.  Ze względu na ich prosty, pozbawiony zbędnych ozdobników kształt, doskonale wpasowały się do stylu najbliższej okolicy. Głęboki, ciemny kolor stał się równocześnie świetnym tłem dla kolorowych kwiatów. W ten sposób w sercu rynku znalazł się składnik przełamujący pozorną surowość modernistycznej zabudowy, dodający jej niepowtarzalnego stylu. Geometryczne donice ze Skwierzyny stały się również samodzielną ozdobą, która doskonale zaprezentuje się nawet w okresie zimowym, bez nasadzonych roślin ozdobnych, w momencie, gdy miejska fontanna nie będzie funkcjonować.

Źródło: www.terraform.pl

Kostki zostały… Ustawione

Meble miejskie, podobnie jak domowe sprzęty, to wybór na lata. Z tym stwierdzeniem zapewne zgadzają się włodarze Skwierzyny, którzy jako dopełnienie kompozycji z donic wybrali kostki z betonu, które poza funkcją czysto estetyczną, są dla mieszkańców również niebanalnymi siedziskami. Sezon letnich upałów za pasem, a chęć orzeźwienia się w pobliżu fontanny z pewnością przyciągną do centrum setki przechodniów.

Źródło: www.terraform.pl

Skwierzyna kompleksowo zaaranżowana

Co ciekawe, nowe dekoracje, jakie trafiły pod koniec maja na skwierzyński rynek to efekt prac podjętych już wiele miesięcy wcześniej. Wszystko w ramach Kompleksowej Usługi firmy Terra, propozycji gwarantującej pełne wsparcie w zakresie aranżowania przestrzeni. Najpierw powstał projekt, uwzględniający charakter okolicy, następnie dobrano rozwiązania (w tym przypadku donice),  a także rodzaj kwiatów, których pielęgnacją zajęli się profesjonalni ogrodnicy. Ostatni etap: dostarczenie i montaż w ramach Kompleksowej Usługi można było obserwować 22 maja na rynku w Skwierzynie. W pełni ukwiecone, gotowe do ekspozycji donice i kostki trafiły do centrum, by od razu stać się jedną z jego największych atrakcji.

Zapisz

Zapisz

Zapisz
Pokoloruj swoje miasto na wiosnę!

wiszące wieże kwiatowe terra

Kwiatowe kule nad głowami mieszkańców – to jedna z najpopularniejszych propozycji aranżacji przestrzeni, która eksponuje rytm natury w mieście.

Jak sprawić, by wiosna zawitała do bram miast i upiększyła najbardziej wyjątkowe miejsca? Kwiatowe instalacje na latarniach zachwycają mieszkańców niejednego polskiego miasta. Proponowane przez Terra Group wiszące kwietniki W600 w trzech rozmiarach odmienią wizerunek każdej ulicy.

Źródło: www.wiezekwiatowe.pl

Nowoczesne mocowania pozwalają na osiągnięcie różnego efektu estetycznego w zależności od rozmiaru. Kaskadowy kwietnik W600/1 potrzebuje stosunkowo niewielkiej ilości sadzonek (15-20), by móc zachwycić pięknem kompozycji, a jego waga po obsadzeniu to około 30-50 kg.

Źródło: www.wiezekwiatowe.pl

Instalacja jest stworzona z najlepszej jakości materiałów i opracowana w technologii, która gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Taka kwitnąca misa ma trzy lata gwarancji.

wieże kwiatowe TerraŹródło: www.wiezekwiatowe.pl

Należy szczególnie uważać na dostępne na rynku podróbki, ponieważ materiały, z których są wykonane szybko pękają i ulegają korozji, przez co nietrudno o wypadek. Wiszący kwietnik W600/1 nie ma ostrych krawędzi i jest wyposażony w gumowe uszczelki chroniące rośliny przed uszkodzeniem mechanicznym.

Kompleksowa Usługa Wiszące Konstrukcje KwietnikoweŹródło: www.wiezekwiatowe.pl

Wiszące kwietniki W600/2 i W600/3 różnią się ilością montowanych pierścieni – w modelu W600/2 składającym się z dwóch pierścieni można zasadzić do 35 sadzonek. Poszczególne pierścieniowe warstwy kwietnika nie posiadają dna, dzięki czemu korzenie roślin mają nieskrępowane warunki wzrostu oraz odpowiednią ilość wody i powietrza. W modelu W600/3 są trzy pierścienie, dzięki czemu efekt wizualny jest jeszcze bardziej imponujący.

wiszące kwietniki atech gdańskŹródło: www.wiezekwiatowe.pl

Kwietnik W600/3 posiada specjalny moduł kontroli i dostarczania odpowiedniej ilości wody bezpośrednio do systemu korzeniowego roślin. Niezależnie otwory przelewowe regulują optymalną ilość wody w zbiorniku, zapobiegając jednocześnie gniciu roślin w przypadku jej nadmiaru. Dodatkowy system nawadniania zapewnia komfort, redukując jednocześnie koszty związane z pielęgnacją.

Kompleksowa Usługa Wiszące Konstrukcje KwietnikoweŹródło: www.wiezekwiatowe.pl

W kwietnikach wiszących można zobaczyć już nie tylko czerwone pelargonie! To, jakie kwiaty staną się podstawą kompozycji zależy od wyobraźni władz miasta, ponieważ system pielęgnacji roślin w tych modelach pozwala na o wiele większy wybór sadzonek.

wiszące wieże kwiatoweŹródło: www.wiezekwiatowe.pl

Zapisz
Wielkie bombki w małym mieście

Nowy Jork, Warszawa, Berlin – w tych miejscach świąteczna dekoracja imponuje co roku. Czy „przywilej” dekorowania przestrzeni należy się jednak wyłącznie wielkim miastom?

Czy tylko metropolie mogą zachwycać świąteczną dekoracją? Nie! Legnickie Pole i jego pomysł na bożonarodzeniowe ozdoby to najlepszy dowód na to, że niewielkie miejscowości również mają ogromny potencjał!

Lato w kwiatach

Lato w Legnickim Polu było wyjątkowo piękne – liczne wieże kwiatowe, pełne kolorów donice i schludne uliczki to najlepszy klucz to estetycznej przestrzeni. Z nastaniem jesieni, a następnie również zimy, miasteczko wcale nie straciło uroku. To już kolejny sezon, gdy Legnickie Pole daje wart naśladowania przykład – świąteczne dekoracje z kolekcji TerraChristmas sprawiają, że prezentuje się ono wyjątkowo!

Legnickie Pole bombki xxl terrachristmas (5)Źródło: www.terrachristmas.pl

Zima w igliwiu

W czasie, gdy tradycyjne dekoracje są demontowane po lecie, w Legnickim Polu zostały one na swoim miejscu. Posiadane już kwietniki udało się bowiem efektownie zaaranżować z korzyścią dla całej okolicy. W kilka chwil modułowa konstrukcja nakładki z kolekcji TerraChristmas pozwoliła szybko przeobrazić kaskadę w świąteczne drzewko.

Legnickie Pole bombki xxl terrachristmas (2)Źródło: www.terrachristmas.pl

Ale to nie wszystko!

Piękne choinki to nie jedyny symbol świąt w Legnickim Polu. Włodarze miasteczka postawili na jeszcze bardziej rozbudowaną aranżację – przestrzeń zdobią nastrojowo połyskujące bombki w delikatnych odcieniach. To już kolejny sezon, gdy tak duże bombki z kolekcji TerraChristmas stały się podstawą do stworzenia świątecznego stroika w skali XXL: za pomocą specjalnego stelaża ułożono z nich piramidę, której wprost nie sposób nie zauważyć!

Legnickie Pole bombki xxl terrachristmas (1)Źródło: www.terrachristmas.pl

Przykład Legnickiego Pola pokazuje, że nawet mniejsze miejscowości mogą sobie pozwolić na piękną, bożonarodzeniową szatę – kolejna udana aranżacja już za rok!

Legnickie Pole bombki xxl terrachristmas (6)Źródło: www.terrachristmas.pl

Zapisz

Zapisz
Lubin: giganty w świątecznym przebraniu

Wielkie donice Gianto zdobią ulice naszych miejscowości przez cały sezon wiosenno-letni. A co, gdyby te same dekoracje mogły zmienić się również w miejską choinkę? W Lubinie już sprawdzono ten pomysł i wniosek jest jeden: specjalne nakładki to sposób na przechowanie donic podczas najmroźniejszych miesięcy, a jednocześnie świetny przepis na sezonową aranżację!

Grudniowa innowacja

Ulice polskich miast już od kilku zimowych sezonów zdobią świąteczne nakładki na wieże kwiatowe. W ten prosty sposób wiosenno-letnia dekoracja może szybko i łatwo przekształcić się w piękną choinkę. To pomysłowe rozwiązanie zostało zastosowane również w przypadku wielkich donic – te kolorowe pojemniki mogą w kilkanaście minut zmienić się w świąteczne drzewko z kolorowymi bombkami – dokładnie tak jak w Lubinie.

swiateczne-dekoracje-terrachristmas-10Źródło: www.terrachristmas.pl

Tajemnica sukcesu

Park w Lubinie zdobią na co dzień kolorowe donice Gianto. Te pokaźne pojemniki mogą z powodzeniem „przezimować” pod otwartym niebem, jednak dlaczego nie warto by uczynić z nich dodatkowej, świątecznej dekoracji? Z takiego założenia wyszli włodarze Lubina: wybrali oni rozwiązanie, które pozwala zagospodarować donice w tym pozornie trudnym dla miejskich architektury sezonie. Wybór padł na specjalne nakładki: oparte na stalowej konstrukcji dekoracje w kształcie stożka, które opleciono syntetycznym igliwiem. Tak przygotowane elementy osadzono następnie na donicach, mocując je za pomocą specjalnych kotew – ich obecność w połączeniu z ciężką glebą wypełniającą pojemnik gwarantują, że dekoracja nigdy nie zniknie z miejsca przeznaczenia.

swiateczne-dekoracje-terrachristmas-4Źródło: www.terrachristmas.pl

Natychmiastowy efekt

W Lubinie nakładki na donice  kolorowymi bombkami z powodzeniem zdobią miejski park. Co ciekawe, tak ciekawy efekt udało się osiągnąć w zaledwie kilka chwil. Wszystkie prace montażowe ograniczały się do zakotwiczenia nakładki na wypełnionym ziemią. W przypadku przestrzeni takiej jak w Lubinie, czyli uczęszczanego parku, w pobliżu osiedla, natychmiastowy efekt był szczególnie ważny. Okoliczni mieszkańcy mogli szybko cieszyć się niezwykłą dekoracją, a „ich” park nie został zdewastowany przez tak zwany „ciężki sprzęt”.

swiateczne-dekoracje-terrachristmas-7Źródło: www.terrachristmas.pl

Nieskończone możliwości

Wszyscy zgodzą się, że każde świąteczne drzewko powinno być wyjątkowe – i takie właśnie są ozdoby w Lubinie. Osadzone na bajecznie kolorowych donicach Gianto nakładki zachwycają kombinacjami barw: żółć, błękit, czerwień w połączeniu z zielenią skutecznie wyróżniają się na tle zimowego, pozbawionego kolorów parku. I oto właśnie chodzi! Ten wyjątkowy symbol (minionego już) Bożego Narodzenia powstał właśnie po to, by podkreślić wyjątkowość grudniowych dni – wystarczy rzut oka na Lubin, by upewnić się, że to niekończąca się możliwość dowolnych kombinacji!

swiateczne-dekoracje-terrachristmas-1Źródło: www.terrachristmas.pl

swiateczne-dekoracje-terrachristmas-2Źródło: www.terrachristmas.pl

swiateczne-dekoracje-terrachristmas-3Źródło: www.terrachristmas.pl

swiateczne-dekoracje-terrachristmas-9Źródło: www.terrachristmas.pl

 

Zapisz
Lato w kwiatach – zima w igliwiu

Roślinne dekoracje to już obowiązkowy element miejskiej przestrzeni. Donice, kwietniki, rabaty czy kompozycje w skrzynkach ciągle cieszą oczy, wprowadzając do jesiennego krajobrazu kolory. Już za kilka tygodni pozostanie po nich jedynie wspomnienie… i puste pojemniki. Tak nie musi być!

swiateczne-ozdoby-dla-miast-terrachristmas-31Źródło: www.terrachristmas.pl

Elementy małej architektury, jakie zdobią nasze miasta wiosną, latem i jesienią są bowiem doskonałą podstawą do stworzenia bożonarodzeniowej dekoracji. Ze świątecznymi nakładkami bożonarodzeniowa metamorfoza jest nie tylko bardzo prosta, ale i ekspresowa!

swiateczne-ozdoby-dla-miast-terrachristmas-28Źródło: www.terrachristmas.pl

Nakładki na wieże kwiatowe działają na zasadzie „przebrania” – to lekka, stalowa konstrukcja, która w całości przykrywa znajdujący się wewnątrz kwietnik. Większe modele wymagają zestawienia i zespolenia dwóch elementów, a mniejsze można z powodzeniem zakryć nawet pojedynczym stożkiem.

swiateczne-ozdoby-dla-miast-terrachristmas-3Źródło: www.terrachristmas.pl

Zastosowanie tak nieskomplikowanego, a jednocześnie funkcjonalnego rozwiązania sprawia, że instalacja nakładki jest szybki. Konstrukcja została opracowana tak, by szczelnie przykryć całą powierzchnię „ukrytej” wieży kwiatowej. W ten łatwy sposób sezonowe dekoracje stają się rozwiązaniem całorocznym, które zależnie okoliczności mogą zostać ekspresowo do nich dopasowane.

terrachristmas dekoracje świateczne (1)Źródło: www.terrachristmas.pl

Świąteczne trendy zmieniają się co roku, jednak klasyka jest zawsze na topie. Bożonarodzeniowa choinka w zielonym kolorze, ze sznurami światełek będzie doskonałym wyborem nie tylko w warunkach domowych, ale również w przestrzeni publicznej. A może „przebrać” również wiszące kwietniki montowane na latarniach? To możliwe! Mnogość możliwości sprawia, że miasto będzie mieć dekorację idealnie dopasowaną do potrzeb przestrzeni – wyjątkową jak każde Boże Narodzenie!

swiateczne-ozdoby-dla-miast-terrachristmas-36-681x10242Źródło: www.terrachristmas.pl

Śnieg i mróz, a czasami szaruga, deszcz i plucha – oto uroki zimy, która co roku panuje w polskich miastach. Warto zadbać o to, by miejskie ozdoby były odporne na rdzę, uszkodzenia mechaniczne i wahania temperatur. Nakładki miejskie z kolekcji TerraChristmas nie tylko stanowią element dekoracyjny, ale także użytkowy: umożliwiają przechowanie dekoracji bez potrzeby ich demontażu czy magazynowania.

nakładki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Świąteczne trendy zmieniają się z roku na rok, jednak tym, co zawsze wygrywa, jest klasyka. Bożonarodzeniowa choinka w zielonym kolorze ze sznurami kolorowych światełek zawsze będzie strzałem w dziesiątkę, również w przestrzeni publicznej. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić tradycyjną kompozycję o nowoczesne elementy: dekorację na podstawie trójkąta lub kwadratu, czerwone lub igliwie albo oświetlenie i bombki w szalonych barwach.

świąteczne nakładki terrachristmas (1)Źródło: www.terrachristmas.pl

To jeszcze nie czas na zaprzątanie sobie głowy domowymi dekoracjami świątecznymi, jednak planowanie Bożego Narodzenia w przestrzeni publicznej warto rozpocząć już teraz…

swiateczne-ozdoby-dla-miast-terrachristmas-34Źródło: www.terrachristmas.pl

zobacz więcej pomysłów na świąteczną dekorację przestrzeni miejskiej w broszurze na temat aranżacji z Milicza – klik

Zapisz

Zapisz
Zaprojektuj linię mebli miejskich!

Marka nuno’ni ma przyjemność ogłosić konkurs „nuno’ni: INvisible” na zaprojektowanie linii mebli miejskich inspirowanych powstałymi prototypami. Do udziału zapraszamy zarówno młodych twórców, studentów, absolwentów uczelni artystycznych, jak i grupy projektowe czy studia architektoniczne.

nunoni-invisible-konkurs-2Źródło:www.nunoni.com/pl/konkurs

Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie autorskiego projektu linii nowoczesnych mebli w oparciu o dwa prototypy prezentowane na stronie www.nunoni.com/konkurs. Kompletne zgłoszenie to takie, które zawiera propozycje wykorzystanych materiałów oraz rozwiązań technologicznych. Gotowe koncepcje w formacie .pdf  należy przesłać na adres e-mail konkurs@nunoni.com.

Na prace czekamy od 1 września do 14 listopada 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na początku grudnia. Nadesłane prace będzie oceniać profesjonalne jury. Nagrodą w konkursie będzie produkcja zaprojektowanej linii mebli pod nazwą „nuno’ni city” i sygnowanie całości nazwiskiem autora / nazwą grupy projektowej, zaproszenie do stałej współpracy oraz 1 tys. zł.

Zwycięski projekt zostanie wybrany według kryterium funkcjonalności i oryginalności, by stworzone na jego podstawie meble zgadzały się z misją, jaka przyświeca marce nuno’ni. – Nie godzimy się na bylejakość, odtwórczość. Szukamy klasycznych form i inspirujemy się ich prostotą w tworzeniu nowych. Od początku swojej działalności chcemy promować i wspierać młodych twórców, którzy z rzeczy zwykłych potrafią zrobić coś, co zapiera dech – mówi Maciej Albinowski, dyrektor kreatywny marki nuno’ni. I dodaje: – Życzymy sobie, aby udział w konkursie dodał uczestnikom skrzydeł i wspomógł ich karierę.
Bombki XXL i nakładki – czyli jak nie dać się świątecznej gorączce

To jeszcze nie czas na zaprzątanie sobie głowy domowymi dekoracjami świątecznymi, jednak planowanie Bożego Narodzenia w przestrzeni publicznej warto rozpocząć już teraz…

terrachristmas duże bombki (13)Źródło: www.terrachristmas.pl

Tak, to nie żart! Odpowiednie przygotowanie, przemyślenie, zaplanowanie, a na końcu wdrożenie świątecznych dekoracji wymaga nieco czasu. Najlepiej zająć się kwestią sezonowych dekoracji już teraz, by uniknąć pośpiechu, a także móc swobodnie wybrać najciekawsze propozycje.

Ponadczasowe dekoracje

Klasyczny kształt bombki to zwrot w stronę tradycyjnych świątecznych dekoracji. Dekorując przestrzenie publiczne, warto wziąć pod uwagę również skalę takiej kompozycji. Wielkie rozmiary elementów z kolekcji TerraChristmas sprawią, że aranżacja zawsze zostanie zauważona. Kolorowe bombki XXL uatrakcyjnią przestrzeń i pozostaną na pierwszym planie, i to zarówno przed budynkami użyteczności publicznej, jak i w pasażu galerii handlowej. Nigdy się nie znudzą i zawsze będą atrakcyjnym elementem.

terrachristmas duże bombki (11)Źródło: www.terrachristmas.pl

Zakres możliwości dekoracji TerraChristmas jest tak ogromny, jak one same. Zachwycają jako samodzielny element, a w połączeniu z oświetleniem stworzą jeszcze bardziej czarującą kompozycję. Dekorację z bombek XXL można dowolnie kreować: wiele rozmiarów i kolorów to szereg niepowtarzalnych możliwości. Gdy ich powierzchnia zostanie pokryta połyskliwym brokatem, cała przestrzeń wprost zabłyśnie…

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (1)Źródło: www.terrachristmas.pl

Lato w kwiatach – zima w igliwiu

Roślinne dekoracje to już obowiązkowy element miejskiej przestrzeni. Donice, wieże kwiatowe, skrzynki czy tez klasyczne rabaty ciągle cieszą oko, wprowadzając do letniego krajobrazu jeszcze więcej kolorów. Zimą często pozostaje po nich zaledwie przyjemne wspomnienie… i puste pojemniki. Te jednak mogą się przydać również w okresie zimowym – warto wykorzystać już posiadane kwietniki kaskadowe, by łatwo przemienić je w świąteczne dekoracje.

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (3)Źródło: www.terrachristmas.pl

Nakładki na wieże kwiatowe są rozwiązaniem, które pozwala szybko przekształcić kwietniki miejskie w świąteczne choinki. Konstrukcja została opracowana tak, by szczelnie przykryć całą powierzchnię wieży kwiatowej bez jej uwidaczniania. W ten łatwy sposób sezonowe dekoracje stają się rozwiązaniem całorocznym, które w zależności od okoliczności mogą zostać ekspresowo do nich dopasowane.

nakładki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Nie daj się świątecznej gorączce!

Bożonarodzeniowa aranżacja miasta nie powinna być dziełem przypadku lub pochopnych, podejmowanych w przedświątecznym pośpiechu decyzji. Warto ją szczegółowo zaplanować, by dobrze komponowała się z otoczeniem, a także by oszczędzić: zarówno czas i nerwy, jak i finanse: wybierając bombki XXL i inne dekoracje już teraz, można liczyć na atrakcyjne rabaty i dodatkowe udogodnienia, w tym magazynowanie ozdób.

świąteczne nakładki terrachristmas (1)Źródło: www.terrachristmas.pl

Już teraz wybierz świąteczny wystrój miasta, by móc cieszyć się spokojem w czasie, gdy inni dopiero będą poszukiwać pomysłów dla swoich przestrzeni!

terrachristmas dekoracje świateczne (1)Źródło: www.terrachristmas.pl

 

Zapisz
Altana murowana czy drewniana?

Altana ogrodowa to doskonałe miejsce do zorganizowania rodzinnego obiadu na świeżym powietrzu oraz grilla ze znajomymi. Technologia budowy w zależności od wymagań Inwestora będzie opierała się na konstrukcji w całości drewnianej lub murowanej.

Projekt altany AL3 - Altana z grillemProjekt altany AL3 – Altana z grillem, źródło: extradom.pl

Bez względu na ten aspekt techniczny może wystąpić konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Dopełnianie dodatkowych formalności będzie wymagane w przypadku projektów przekraczających 25m² powierzchni zabudowy, które nie są już traktowane jako obiekt małej architektury. Jeśli rodzaj konstrukcji nie wpływa na techniczną stronę budowy, która opcja prezentuje się korzystniej – altana murowana czy drewniana?

Projekt altany Extra Gospodarczy 3Projekt altany Extra Gospodarczy 3, źródło: extradom.pl

Altana murowana

Budowa ekonomicznie zaprojektowanej altany murowanej z przestronnym tarasem, z murowanym grillem i wędzarnią to z pewnością faworyt dla Inwestorów, którzy chcieliby połączyć funkcjonalność domku letniskowego, w którym będą mogli przenocować swoich gości z miejscem do wspólnych, ogrodowych spotkań. W przypadku projektów altan murowanych z pomieszczeniem gospodarczym, najbardziej opłacalna okaże się realizacja inwestycji o powierzchni większej niż 25 m². Powierzchnia użytkowa mniejszej altany będzie dużym ograniczeniem, co wpłynie na jej funkcjonalność, dlatego warto poświęcić nieco więcej czasu na formalności i wybór projektu, by w pełni cieszyć się jego wszystkimi funkcjami. Koszt budowy murowanej altany z pewnością przewyższy ten związany z drewnianą realizacją o tych samych rozmiarach, jednak nie możemy zapominać o trwałości konstrukcji oraz zaletach związanych z komfortem termicznym. Jeśli zdecydujemy się na projekt z ocieplonymi ścianami lub użycie betonu komórkowego z dociepleniem, nasza altana sprawdzi się nawet w chłodniejsze jesienne wieczory.

Projekt altany Altana 2Projekt altany Altana 2, źródło: extradom.pl

Projekt altany Wędzarnia W-04Projekt altany Wędzarnia W-04, źródło: extradom.pl

Altana drewniana

Jeśli zależy nam jedynie na miejscu, które ochroni nas przed słońcem czy deszczem podczas grillowego popołudnia, z pewnością drewniana konstrukcja z pełnym zadaszeniem spełni nasze wszelkie oczekiwania. Ograniczając funkcję pomieszczenia gospodarczego do roli składzika na opał i mniejszych narzędzi ogrodowych, altana drewniana pod względem funkcjonalnym nie wiele będzie różniła się od tej murowanej. Projekt drewnianej altany ogrodowej można połączyć z elementami murowanymi jak konstrukcja grilla czy wędzarni, tak by całość skupiała się w jednym miejscu. Rozmieszczenie poszczególnych stref powinno pozwalać na komfortowe przygotowywanie potraw, aby goście nie odczuwali dyskomfortu związanego z rozwiewanym wewnątrz altany dymem. Murowany grill z kominem usytuowany na jednej ze ścian altany z pewnością rozwiąże ten problem. Jeśli altana jest odpowiednio przestronna, warto rozważyć wyposażenie jej w minibar znajdujący się przy grillu oraz murowany blat, wzorowany na wyspie kuchennej, który bez wątpienia zwiększy komfort przygotowywania potraw na świeżym powietrzu.

Projekt altany AL1 - Altana z grillemProjekt altany AL1 – Altana z grillem, źródło: extradom.pl

Projekt altany G139 - Altana ogrodowaProjekt altany G139 – Altana ogrodowa, źródło: extradom.pl

Rodzaj konstrukcji w głównej mierze zależy od indywidualnych wymagań Inwestora. Pamiętajmy, że równie ważnym aspektem co typ altany jest jej umiejscowienie. Jeśli zapewnimy przyłącze wody oraz prądu, uzyskamy niezwykle funkcjonalny element ogrodu pozwalający na organizację przyjęć bez większych ograniczeń związanych z wyposażeniem.

Extradom

Extradom - Największe Biuro Projektów Domów. W swojej ofercie posiada ponad 19 000 projektów, które z pewnością trafią w gusta najbardziej wymagających Inwestorów. Naszym celem jest ułatwienie procesu poszukiwań wymarzonego domu! Extradom to także największa w Polsce Społeczność budujących, którzy chętnie dzielą się wiedzą, doświadczeniem, radami oraz inspiracjami.

Zapisz

Zapisz
Zbliża się Wielkanoc!

Świąteczne dekoracje miejskie najczęściej kojarzone są z Bożym Narodzeniem. Tradycja zdobienia przestrzeni z okazji Wielkanocy rozwija się jednak coraz prężniej, trafiając do kolejnych rodzimych miast.

terra ozdoby wielkanocneŹródło: www.terra-pl.eu

Ażurowe dekoracje i nastrojowe pisanki w rozmiarze XXL trafiły już do Nowej Soli i Rydułtów.

Własny pomysł

Ze względu na to, że Ozdoby Wielkanocne marki Terra mogą być personalizowane, każda polska miejscowość może stworzyć kompozycję zgodną z regionalnymi tradycjami. Pisanki z Nowej Soli zostały ozdobione wizerunkami lokalnej architektury, a za bajeczną gamę kolorów kury z Rydułtów odpowiada jeden z tamtejszych artystów.

wielkanocne ozdoby dla miast terrachristmasŹródło: www.terra-pl.eu

Dekoracje do zadań specjalnych

Świąteczne pisanki i figury z kolekcji Terra Ozdoby Wielkanocne zostały wykonane z fiberglassu, materiału, który od dawna stosowany jest do tworzenia dekoracji dedykowanych przestrzeni miejskiej. Stworzone z niego ozdoby doskonale sprawdzają się w przypadku ozdób bożonarodzeniowych, wystawionych na działanie śniegu i mrozu, dlatego równie dobrze zniosą wiosenne warunki.

ażurowe dekoracje terraŹródło: www.terra-pl.eu

Nowocześnie i po polsku

Podczas planowania świątecznej dekoracji miasta, warto wziąć pod uwagę nowoczesne rozwiązania od polskiej marki nuno’ni. Modna lampa w kształcie jajkaEgg lub podświetlana kula – Moon to przykuwające spojrzenia źródła światła, jak i ciekawa ozdoba wnętrza. Ich uniwersalna forma i wysoka wytrzymałość sprawia, że stają się ciekawą propozycją również poza okresem Wielkanocy.

terra ozdoby wielkanocne nunoniŹródło: www.terra-pl.eu

Bo liczy się wnętrze

W skład kolekcji dedykowanej Wielkanocy wchodzi gama ażurowych dekoracji w formie jaja. Każdy element składa się z dwóch części, które mogą stanowić całość lub zostać lekko uchylone, zdradzając swoją zawartość – do środka mogą trafić wiosenne kwiaty, słodkości lub drobne ozdoby, ale zakres pomysłów jest niczym nieograniczony…

ażurowe dekoracje terraŹródło: www.terra-pl.eu

Raz na długi czas

Fiberglass jest bardzo wytrzymały a jednocześnie lekki, dzięki czemu świąteczne dekoracje miejskie można łatwo złożyć, a następnie zdemontować i przechować. Są łatwe w pielęgnacji, lakierowana powierzchnia ogranicza osiadanie kurzu i skutki oddziaływania promieni słonecznych – to rozwiązanie na lata!

ażurowe dekoracje terraŹródło: www.terra-pl.eu

Niepowtarzalna Wielkanoc

Ażurowe dekoracje zostały opracowane tak, by móc bez problemów stworzyć aranżację dopasowaną do danej przestrzeni – jajka mogą występować w dowolnym kolorze i rozmiarze. Są ręcznie wytwarzane, co gwarantuje, że dekoracja jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju.

wielkanocne ozdoby terrarchistmas (1)Źródło: www.terra-pl.eu

Do Wielkanocy pozostało już niespełna dwa miesiące – to najlepszy moment na to, by stworzyć nastrojową dekorację!

wielkanocne ozdoby dla miast terrachristmasŹródło: www.terra-pl.eu

wielkanocne ozdoby dla miast terrachristmasŹródło: www.terra-pl.eu
Tak zmienia się Polska na święta!

Węgrów, Wieleń oraz Leszno to kolejne polskie miasta, które nawet mimo niezbyt sprzyjającej aury, zdołały zaprosić do siebie świąteczny nastrój. Bożonarodzeniowe nakładki na kwietniki w kilka chwil przeobraziły szarą przestrzeń w prawdziwą krainę św. Mikołaja. Brak śniegu i dodatnie temperatury nie muszą oznaczać ponurych świąt!

świąteczne nakładki terrachristmas (2)Fot. Marcin Siekierzyński

Węgrów – rozległy rynek

Rynek w Węgrowie należy do bardzo rozległych. Po kilkuletniej rewitalizacji został ponownie oddany do użytku w 2014 roku i ostatecznie obrał formę nowoczesnego oraz funkcjonalnego centrum miasta. Podczas przebudowy zrezygnowano z murawy i zastąpiono ją płytami chodnikowymi – ułatwiającymi komunikację oraz utrzymanie przestrzeni w czystości, ale ograniczającymi wprowadzenie naturalnych dekoracji, które zimą mogłyby stanowić świąteczną aranżację.

świąteczne nakładki terrachristmas (3)Fot. Marcin Siekierzyński

Nie okazało się to jednak znacznym problemem, ponieważ w centrum Węgrowa stanęły wieże kwiatowe umożliwiające ukwiecenie nawet problematycznych przestrzeni. Już tej zimy plac ozdobiły nakładki na kwietniki imitujące naturalne drzewka, które urozmaicono świetlnymi łańcuchami, efektownie ożywiającymi przestrzeń.

świąteczne nakładki terrachristmas (4)Fot. Marcin Siekierzyński

Wieleń – ruchliwa okolica

Brak prawdziwie zimowej aury i niedobór naturalnych choinek nie musi być równoznaczny z nieudanymi świętami. Tuż przed urzędem miasta w Wieleniu problem ten rozwiązano w podobny sposób jak w Węgrowie. Nakładki na wieże kwiatowe, w przeciwieństwie do żywego drzewka, mogą trafić niemalże do każdej przestrzeni i są ekologiczne: nie łączą się z koniecznością wycinki drzew, a dodatkowo sprawdzają się przez wiele kolejnych sezonów.

świąteczne nakładki terrachristmas (8)Źródło: www.terrachristmas.pl

Wytrzymałe materiały i smukła forma to główne powody, dla których nakładki na kwietniki tak dobrze odnajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku i przy ruchliwej ulicy. Tu również sprawdził się najbardziej klasyczny model – zielone igliwie, przywodzące na myśl kolor prawdziwego drzewka, to rozwiązanie, które budzi najlepsze wspomnienia.

świąteczne nakładki terrachristmas (7)Źródło: www.terrachristmas.pl

Leszno – historyczna przestrzeń

Zabytkowy ratusz i deptak to duma Leszna. Tak reprezentacyjna przestrzeń wymaga szczególnie atrakcyjnej oprawy w okresie Bożego Narodzenia. W tym przypadku pojawiły się podobne przeciwności, z jakimi zmagano się w Węgrowie i w Wieleniu. Brak naturalnego podłoża, w którym można nasadzić świąteczne drzewko i konieczność wprowadzenia szybkich, ale diametralnych zmian zainspirowały do sięgnięcia po sprawdzone rozwiązania.

świąteczne nakładki terrachristmas (9)Źródło: www.terrachristmas.pl

Nakładki na wieże kwiatowe z kolekcji TerraChristmas zostały ustawione po obu stronach wejścia, tworząc atrakcyjną oprawę dla podwojów całego gmachu, te same dekoracje uatrakcyjniły deptak. Zielone igliwie nakładek wraz z kontrastującymi bombkami w srebrnym kolorze prezentuje się niezwykle dostojnie, a zarazem naturalnie, w myśl zasady, że prostota jest szczytem wyrafinowania.

świąteczne nakładki terrachristmas (6)Źródło: www.terrachristmas.pl
Świątecznie w Słubicach

terrachristmas

Plac Przyjaźni w Słubicach to kolejne miejsce, w którym zagościł świąteczny klimat. Rosła nakładka na wieże kwiatowe zagościła w mieście z początkiem grudnia i pozostanie tam przez długi czas.

świąteczne dekoracje terrachristmas (8)Źródło: www.terrachristmas.pl

Miasto: Słubice

Województwo: lubuskie

Liczba mieszkańców: 18 148

Data realizacji: 04.12.2015

Pokryty brukiem plac sprzyja kontaktom towarzyskim i spacerom, jednak utrudnia wprowadzenie naturalnych elementów, które w okresie zimowym mogłyby stać się świątecznymi dekoracjami. Ze względu na to, że Plac Przyjaźni to popularne, często uczęszczane miejsce, jego transformacja musiała przebiec w ekspresowym tempie tak, by nie zakłócać codziennego funkcjonowania mieszkańców gości. Konieczność dodatkowego dekorowania świątecznego drzewka świetlnymi łańcuchami jawiła się jako kolejny problem ze względu na planowaną wysokość dekoracji.

Położenie bezpośrednio przy granicy z Niemcami sprzyja tranzytowym przejazdom, centrum wymagało więc przemyślanej dekoracji.

slubice1

Rozwiązaniem przedstawionych powyżej problemów okazała się nakładka na wieże kwiatowe. W tym przypadku ta rosła konstrukcja została wprowadzona do przestrzeni jako samodzielny element, bez znajdującego się wewnątrz kwietnika. Licząca sobie 650 cm dekoracja została uzupełniona o energooszczędne świetlne ozdoby już na etapie produkcji, dzięki czemu zlikwidowano problem dodatkowych prac już po zakończeniu montażu. Szczyt choinki stanowi ażurowa gwiazda Star 3D, która stanowi doskonałe uzupełnienie białych świetlnych dekoracji w zimnym odcieniu.

świąteczne dekoracje terrachristmas (2)Źródło: www.terrachristmas.pl

terrachristmas świąteczne dekoracje dla miast

Największą korzyścią, jaką odniosło miasto Słubice dzięki nakładkom na wieże kwiatowe jest natychmiastowy efekt wizualny i ekspresowe wprowadzenie do centrum świątecznego klimatu. Montaż dekoracji wymagał jedynie zespolenia ze sobą gotowych elementów, dlatego przebiegał on szybko i sprawnie. Dzięki zastosowaniu świetlnych dekoracji w technologii LED, pobór energii jest niezwykle niski, co skutkuje wydatkami relatywnie mniejszymi niż w przypadku klasycznych światełek. Zastosowane na szczycie choinki ażurowe dekoracje pozwoliły stworzyć spójną aranżację o zbliżonym odcieniu, dzięki czemu całość wygląda estetycznie.

świąteczne dekoracje terrachristmas (4)Źródło: www.terrachristmas.pl

terrachristmas świąteczne dekoracje dla miast

świąteczne dekoracje terrachristmas (1)Źródło: www.terrachristmas.pl

Słubice są gotowe na święta!

 
Świąteczne dekoracje w Miliczu

Milicz to urokliwe miasteczko w województwie dolnośląskim, które podobnie jak wiele innych polskich miejscowości zmaga się z szarością przestrzeni publicznych.

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (1)Źródło: www.facebook.com/Gmina-Milicz-w-Powiecie-Milickim

Zdominowane przez beton centrum, brak infrastruktury niezbędnej do stworzenia świątecznej dekoracji i konieczność zagospodarowania kwietników w okresie zimowym mogły oznaczać dla mieszkańców tylko jedno… Boże Narodzenie w mieście nie będzie takie radosne. Tak się jednak nie stało.

Miasto: Milicz

Województwo: dolnośląskie

Liczba mieszkańców: 11 964

Data realizacji: 26.11.2015

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (6)Źródło: www.facebook.com/Gmina-Milicz-w-Powiecie-Milickim

problem

Miejski rynek w Miliczu jest zdominowany przez szarość rozległych chodników. Wskutek takiego zagospodarowania przestrzeni plac jest wysoce funkcjonalny, jednak pozbawiony elementów wprowadzających kolor i naturę. Brak podłoża to równocześnie brak wzrastających w gruncie drzew, klombów czy krzewów, które mogłyby ożywić rynek w okresie letnim, a zimą stać się podstawą do zbudowania świątecznej dekoracji. Aby ukwiecić centrum Milicza, zdecydowano się na wieże kwiatowe, które w sezonie 2015 zostały obsadzone purpurową i kremową surfinią. Dla uatrakcyjnienia efektu, a jednocześnie zamaskowania mankamentów miejskich latarni, je również ukwiecono.

Milicz
fot. Łukasz Gościniak

Piękny efekt wizualny utrzymywał się w Miliczu aż do jesieni, jednak gdy urok kwiatów przeminął, w mieście ponownie dało się dostrzec mankamenty zdominowanej przez szarość przestrzeni. Dodatkowym utrudnieniem okazała się konieczność demontowania, transportu oraz magazynowania kwietników w okresie zimowym. Wieże kwiatowe pozbawione ukwiecenia nie stanowiły ozdoby centralnego placu miasta.

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (2)Źródło: www.facebook.com/Gmina-Milicz-w-Powiecie-Milickim

rozwiazanie

Sposobem na zażegnanie szarości w centrum w okresie świątecznym okazała się kolekcja świątecznych dekoracji TerraChristmas. Wielkich rozmiarów bombki, nakładki na wieże kwiatowe oraz dekoracje ażurowe w kształcie gwiazd zawitały do miasta 26.11.2015.

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (2)2Źródło: www.terrachristmas.pl

korzysci

Ze względu na łatwość montażu dekoracji z kolekcji TerraChristmas w Miliczu udało się osiągnąć natychmiastowy efekt. Metamorfozę można było jednak ocenić jeszcze na długo przed realizacją dzięki specjalnie przygotowanej na tę okazję wizualizacji.

Dodatkową korzyścią jest brak konieczności magazynowania wież kwiatowych w okresie zimowym. Kwietniki zostały zagospodarowane, a jednocześnie osłonięte przed działaniem zimowej aury dzięki dedykowanym nakładkom. W ten sposób Milicz nie poniósł dodatkowych wydatków związanych z magazynowaniem letnich dekoracji ani ich ponownym rozładunkiem wczesną wiosną. Wszystkie niezbędne do tego narzędzia będą bowiem w pełni gotowe do ekspozycji – wystarczy jedynie usunąć modułowe nakładki. Największą korzyścią jest efektowna przemiana miasta w świąteczną krainę, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy Milicza odczują magiczny klimat Bożego Narodzenia.

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (1)2Źródło: www.terrachristmas.pl

grafika milicz 1

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (4)Źródło: www.facebook.com/Gmina-Milicz-w-Powiecie-Milickim

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (3)2Źródło: www.terrachristmas.pl

Dostawa dekoracji:

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (5)Źródło: www.terrachristmas.pl

Montaż:

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (3)Źródło: www.terrachristmas.pl

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (32)Źródło: www.terrachristmas.pl

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (23)Źródło: www.terrachristmas.pl

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (10)Źródło: www.terrachristmas.pl

Natychmiastowy efekt:

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (3)Źródło: www.facebook.com/Gmina-Milicz-w-Powiecie-Milickim

świąteczne dekoracje terrachristmas milicz (4)2Źródło: www.terrachristmas.pl

 
Tradycyjnie udane Boże Narodzenie

dekoracje tradycyjne terrachristmas

Tego co naprawdę dobre nie trzeba zmieniać. Tradycyjne ozdoby świąteczne cieszą oczy kolejne pokolenia i nigdy się nie nudzą.

dekoracje tradycyjne terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Niezbędnym składnikiem przepisu na niezapomniane święta w przestrzeni miejskiej i prywatnej są właśnie klasyczne figury przedstawiające renifery lub kolorowe cukrowe laski.

Renifer Mikołaja – Rudolf

W pełni gotów, by dostarczyć świąteczne podarki na czas! Tradycyjna dekoracja w kształcie renifera umieszczona w przestrzeni miejskiej, w prywatnym ogrodzie lub tuż pod stropem galerii handlowej skutecznie przypomni o tym, że to już czas na prezenty. Aby spotęgować wrażenie prawdziwego zaprzęgu św. Mikołaja, warto zestawić ze sobą kilka reniferów.

Na osłodę – Candy Cane

Święta Bożego Narodzenia bez piernika czy makowca nie „smakowałyby” tak samo. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego warto uprzyjemnić oczekiwanie na przysmaki przy wigilijnym stole odpowiednimi ozdobami. Tradycyjne dekoracje w kształcie cukrowych lasek Candy Cane wyglądają tak smakowicie, że nie da się minąć ich obojętnym. Ślinka cieknie!

dekoracje tradycyjne terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Więcej znaczy lepiej

Zaprzęg reniferów unoszący się ponad głowami klientów galerii to świetny pomysł, jednak warto zagospodarować również przestrzeń na wysokości wzroku. Tradycyjne dekoracje, a pośród nich Rudolf, występują w dwóch odmianach: „latającej” lub stojącej, sprawiającej wrażenie oczekiwania na przybycie samego Świętego.

Bożonarodzeniowe dekoracje charakteryzują się przepychem. Tu nie ma miejsca na modernistyczny minimalizm! Cukrowe laski Candy Cane z kolekcji TerraChristmas najlepiej wyglądają w większej grupie – im bardziej bogata aranżacja, tym radośniejsza i kolorowa staje się przestrzeń.

dekoracje tradycyjne terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Dzięki niewielkiej masie tradycyjne dekoracje świąteczne z kolekcji TerraChristmas mogą zostać umieszczone w dowolnym miejscu, szybko i sprawnie. Wysoko ponad głowami przechodniów, tuż przed domem… a może masz własny pomysł?

Mała masa, wielkie możliwości

Tradycyjne dekoracje z kolekcji TerraChristmas wykonano z ekstremalnie odpornego fiberglassu, dlatego bez uszczerbku przetrwają niejedną zimę na zewnątrz.

dekoracje tradycyjne terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

To już czas! Obudź wspomnienia z dzieciństwa i wprowadź do przestrzeni zapowiedź Bożego Narodzenia. Tradycyjne dekoracje w kształcie renifera Rudolfa i bajecznie kolorowej cukrowej laski Candy Cane pomogą stworzyć szczególny nastrój – to będą naprawdę wyjątkowe święta!

Zapisz
Gnomy w Katowicach

Sosnowiec i Rybnik już od dawna zdobią wielkie donice Gianto, a w ślad sąsiadów właśnie poszło kolejne śląskie miasto – Katowice. Roślinne dekoracje w skali XXL trafiły właśnie na ulicę Kościuszki.

donice miejskie gianto (5)Źródło: Lucyna Nenow/Dziennik Zachodni

W połowie sierpnia na niedawno przebudowanej ulicy Kościuszki w Katowicach rozpoczęły się wielkie zmiany. Pracownicy zieleni miejskiej rozpoczęli montaż dużych donic Gianto, w których nasadzone zostały gnomy – idealne dla przestrzeni publicznych odmiany sosny górskiej (Pinus Mugo, odmiana „Gnom”). Pierwsze pojemniki pojawiły się tuż za skrzyżowaniem z ulicą M. Konopnickiej, a pozostałe trafią na chodniki przy ulicy Poniatowskiego. Według planów na katowickie ulice ma finalnie trafić aż 35 wielkich donic w najmodniejszych kolorach antracytu i limonki.

donice miejskie gianto (2)Źródło: Lucyna Nenow/Dziennik Zachodni

Warto podkreślić, że donice nie zawitałyby do Katowic, gdyby nie starania samych mieszkańców, którzy zaprotestowali wobec nowego wyglądu okolicy. Po rewitalizacji ulica Kościuszki stała się pozbawioną natury pustynią, której ze względu na znaczną ilość betonu, nie sposób było zazielenić w tradycyjny sposób. Wobec tak niesprzyjających warunków życia, mieszkańcy przy wsparciu dwójki architektów: Joanny i Wojciecha Małeckich, wybrali optymalne dla takiej przestrzeni rozwiązania: wielkie donice, odporne na zmienne temperatury i uszkodzenia mechaniczne oraz wiecznie zieloną odmianę sosny.

donice miejskie gianto (10)Źródło: Lucyna Nenow/Dziennik Zachodni

Następny ruch należał do władz miasta, które zatwierdziły społeczny projekt – w ten sposób szare ulice Katowic stopniowo wypełniają się żywymi kolorami i prawdziwą roślinnością. Duże donice to nie koniec metamorfozy ulicy Kościuszki: w przyszłości znajdą się tutaj również meble miejskie, nie będą to jednak typowe ławki, ale barwne krzesełka – dokładnie tak, jak życzyli sobie tego mieszkańcy. W ten sposób powstanie harmonijna dekoracja, która cieszy oko, a jednocześnie pozwala na chwilę wytchnienia w miejskiej dżungli.

donice miejskie gianto (6)Źródło: Lucyna Nenow/Dziennik Zachodni

Dlaczego wybrano właśnie duże donice Gianto? Architekci odpowiedzialni za projekt, a także sami mieszkańcy wybrali to, co liczy się dla nich najbardziej: estetyczny wygląd, formę adekwatną do charakteru przestrzeni, a przede wszystkim najwyższą jakość, gwarantującą, że pojemniki nie ulegną żadnym deformacjom bez względu na warunku pogodowe i upływ czasu. Katowice to kolejne polskie miasto, w którym znalazły się ogromne, kolorowe pojemniki z kolekcji nuno’ni – trudno o lepszą rekomendację!

donice miejskie gianto (4)Źródło: Lucyna Nenow/Dziennik Zachodni
Miasto we francuskim stylu

francuskie donice miejskei atech-pl.eu

Francja to stolica mody, ostoja kultury i sztuki. Nic więc dziwnego, że to właśnie stąd pochodzą również najciekawsze pomysły na aranżację przestrzeni miejskiej.

francuskie donice miejskei atech-pl.euŹródło: www.atech-pl.eu

Duże donice z francuskim rodowodem sprawiają, że stworzenie oryginalnej dekoracji jest banalnie łatwe – wystarczy kilka chwil i voilà – metamorfoza gotowa!

Wyrafinowane dekoracje

Francuskie donice miejskie od Atech to nie tylko pojemniki na rośliny. Ich niebanalne kształty w połączeniu z ciekawą kolorystyką pozwalają podkreślić wszystkie walory, bez względu na charakter danej przestrzeni. Donice bardzo łatwo jest dopasować do wymogów otoczenia: podłużna Rectiligne sprawdzi się w aranżacji wąskich chodników, a Cloveg został stworzony po to, by wprowadzić nieco koloru na barierki, bramy i balustrady, czyli wszędzie tam, gdzie nie sposób ulokować klasyczną donicę. Z kolei większe przestrzenie, np. rozległe place, skwery i duże ronda to miejsca dla Extravase – klasycznego pojemnika dostępnego w wielu kolorach i rozmiarach.

donica miejska atech clovegŹródło: www.atech-pl.eu

Extravase to jednak znacznie więcej możliwości! Ta popularne rozwiązanie występuje aż trzech wariantach – z myślą o problematycznych przestrzeniach, marka Atech opracowała donice Extravase ½ o półokrągłej budowie, która pozwala ustawić je bezpośrednio przy płaskich powierzchniach.

francuskie donice miejskei atech-pl.euŹródło: www.atech-pl.eu

Mogą więc zdobić wejścia i ściany bez utraty cennego miejsca. W ten sam sposób narodził się projekt donicy Extravase Volta, która pozwala zagospodarować słupy i miejskie latarnie.

francuskie donice miejskei atech-pl.euŹródło: www.atech-pl.eu

Wkładka uprawna – łatwo przesadzić!

Francuscy projektanci dołożyli wszelkich starań, by pojemniki Atech były nie tylko stylowe i estetyczne, ale również funkcjonalne. Wewnętrzna wkładka uprawna, w którą wyposażono wybrane donice, pozwala przesadzać rośliny szybko, bez zbędnego bałaganu i konieczności przenoszenia całej dekoracji. Wystarczy kilka chwil, by zmienić zawartość pojemnika, a co za tym idzie: całkowicie odmienić charakter kwiatowej dekoracji.

francuskie donice miejskei atech-pl.euŹródło: www.atech-pl.eu

francuskie donice miejskei atech-pl.euŹródło: www.atech-pl.eu

En vogue znaczy modny

Polietylen to najpopularniejszy obecnie materiał, z którego wykonywane są dekoracje dla miast. To właśnie francuska marka Atech kreuje obowiązujące trendy, a stworzone przez nią pojemniki kwiatowe w pełni odpowiadają wymogom współczesnych przestrzeni publicznych. Lekkie, mobilne i łatwe w czyszczeniu, a na dodatek niemalże niezniszczalne – właśnie takie są donice, które zdobią już niejedną europejską miejscowość… a teraz czas na Polskę!

donica Extravase donicemiejskie.plŹródło: www.atech-pl.eu

donica Extravase Volta atech-pl.euŹródło: www.atech-pl.eu

francuskie donice miejskei atech-pl.euŹródło: www.atech-pl.eu

francuskie donice miejskei atech-pl.euŹródło: www.atech-pl.eu

francuskie donice miejskei atech-pl.euŹródło: www.atech-pl.eu
Duży może więcej!

Donica Plane Ring TerraForm

Rozległe place, duże skwery, niekończące się deptaki, ruchliwe ronda – jak je zaaranżować, urozmaicić, ukwiecić? To ogromne przestrzenie, ale jednocześnie ogromne pole do popisu!

Donica Plane Ring TerraFormŹródło: www.donicemiejskie.pl

Wystarczy wybrać odpowiednio duże donice, by z tych monotonnych miejsc stworzyć stylowe, tętniące życiem, pełne kolorów i zieleni serca miast.

Stosowanie roślin w pojemnikach pozwala umieszczać je tam, gdzie nie ma warunków dla gatunków rosnących w gruncie. Czasami więc to właśnie one stanowią jedyny barwny element na rynku, przełamujący monotonię wyłożonej brukiem powierzchni. Duże donice miejskie sprawiają, że rośliny są dobrze wyeksponowane…. bo po prostu nie można ich przeoczyć.

 donica gio tondo terraformŹródło: www.donicemiejskie.pl

Już na etapie planowania kompozycji trzeba mieć na uwagę jej skalę i proporcje. Gdy powierzchnia rynku jest bardzo duża, to lepiej nie ustawiać pojemników pojedynczo w dużych odległościach, ale umieścić je w grupach – jak donice A-Malo w Rudzie Śląskiej. Jeśli nie możemy ukwiecić całej fasady, lepiej skoncentrować się na okazałym ozdobieniu samego wejścia i ustawić przy nim model Extravase 1/2. Także i w tym przypadku sprawdza się powiedzenie, że „lepiej mniej, a dobrze”.

Ruda Śląska
Autor: GKiOŚ Ruda Śląska

donica Extravase atech-pl.eu bŹródło: www.donicemiejskie.pl

Gdzie jeszcze warto umieszczać duże donice miejskie? Chociażby tam, gdzie nie powinny wjeżdżać samochody. W taki oto subtelny, ale stanowczy sposób można zapobiec „rozjechaniu” rynku i zanieczyszczeniu powietrza w centrum. W miejscu zwykłych szlabanów i pachołków, lepiej sprawdzą się ukwiecone podłużne donice Schio Cassa. Podobne „bariery” mogą być użyte również przy wyznaczaniu przestrzeni ogródków letnich, które często znajdują się na miejskich placach.

 donica Schio Cassa Alta TeraplastŹródło: www.donicemiejskie.pl

Z jednolitego tła brukowanej nawierzchni przy pomocy ukwieconych donic można wydobyć i zaakcentować także pomniki i fontanny. Zasługują przecież na piękną oprawę – udekorujmy ich cokoły, otoczmy je pojemnikami ustawionymi na obwodzie koła lub kwadratu. W narożnikach zaakcentujmy je donicami w kontrastowych kolorach, np. Gianto lub Extravase, dostępnych w wielu atrakcyjnych odcieniach. Niech przykują spojrzenia, a nie będą tylko obojętnie mijane przez przechodniów i turystów.

donica Extravase atech-pl.euŹródło: www.donicemiejskie.pl

Udziału roślin sezonowych niekiedy wymagają również miejskie ronda. Sprawmy, by wyglądały bardziej okazale niż zwykłe skrzyżowania – dostawmy kolorowe donice miejskie Gianto, np. tak jak w Zielonej Górze. Pojemniki o zróżnicowanych odcieniach i wielkościach, obsadzone roślinami sezonowymi sprawią, że cała kompozycja, będzie dobrze widoczna już z oddali.

donice nunoni rondoŹródło: www.donicemiejskie.pl

 Na rynku odbywają się rozmaite uroczystości, festyny i koncerty, które przyciągają tłumy. W zwykły dzień ludzi bywa znacznie mniej, ale nawet wówczas na wagę złota jest miejsce gdzie można na chwilę przysiąść. Warto zadbać, aby centra miast wyglądały pięknie w każdym momencie – wypełnijmy je kwiatami, a jednocześnie stwórzmy komfortowe warunki do relaksu, np. za pomocą donicy Plane Ring, oferującej dodatkowo wygodne siedzisko. Warto pamiętać, że dzięki dużym donicom i nasadzonych w nich roślinom, nawet największy plac może być bardziej przyjazny.

Ruda Śląska
Autor: GKiOŚ Ruda Śląska

 donica plane ring donicemiejskie.pl aŹródło: www.donicemiejskie.pl

donice nunoni rondoŹródło: www.donicemiejskie.pl

donica miejska plane terraform (1)Źródło: www.donicemiejskie.pl

Donice TerraForm na jesieńŹródło: www.donicemiejskie.pl
Rondo Stefana Batorego ukwiecone!

donice nunoni rondo

Remont Trasy Północnej w Zielonej Górze wiązał się z przebudową rond – powiększono je, a w rezultacie stworzono znaczną przestrzeń w całości otoczoną przez ruchliwą jezdnię.

donice nunoni rondoŹródło: www.nunoni.pl

Na rondzie Stefana Batorego, jednym z największych w całym mieście, tę rozległą powierzchnię zagospodarowano stosując donice Gianto marki Nuno’ni.

Trzy duże donice Gianto 120 trafiły na zielonogórskie rondo w marcu, obecnie obsadzone są żywotnikiem – krzewem, który nie ma wielkich wymagań, dlatego doskonale sprawdza się w tak problematycznej przestrzeni. Utrudniony dostęp do środkowej części ronda może wpływać na prace pielęgnacyjne, które w tym przypadku ograniczono do minimum: zarówno roślina, jak i donice dobrze znoszą trudne warunki atmosferyczne i niemalże nie potrzebują nadzoru.

donice nunoni rondoŹródło: www.nunoni.pl

Roślina bardzo dobrze znosi formowanie, a stożkowy kształt, jaki nadano okazom sprawia, że nie giną one na tle pokaźnego pojemnika, ale tworzą z nimi spójną całość. Kontrast między czerwienią donic Gianto i zielenią krzewów sprawia, że zielonogórskie rondo wygląda naprawdę atrakcyjnie.

donice nunoni rondoŹródło: www.nunoni.pl

Sukces aranżacji zielonogórskiego ronda wynika również z funkcjonalności zastosowanych rozwiązań – duże donice Gianto to ciekawa alternatywa dla roślin nasadzonych bezpośrednio w podłożu, które ze względu na bliskość ulicy i zanieczyszczone powietrze nie gwarantuje dobrych efektów. Co więcej, pojemniki są na tyle lekkie, by łatwo przenieść je w dowolne miejsce, zarówno w obrębie samego ronda, jak i poza nim – możliwość tworzenia dowolnych konfiguracji jest niczym nieograniczona.

donice nunoni rondoŹródło: www.nunoni.pl

Pomysł z Zielonej Góry potwierdza, że przestrzeń wewnątrz ronda wcale nie musi być opustoszałą, samotną wyspą – wystarczy wybrać donice dostosowane do wymogów takiej przestrzeni: wytrzymałe, mobilne, a jednocześnie nie utrudniające widoczności i estetyczne. Gianto od Nuno’ni to strzał w dziesiątkę!

donice nunoni rondoŹródło: www.nunoni.pl

donice nunoni rondoŹródło: www.nunoni.pl

donice nunoni rondo Źródło: www.nunoni.pl

donice nunoni rondo Źródło: www.nunoni.pl

donice nunoni rondoŹródło: www.nunoni.pl
Wielkanocne ozdoby miejskie

wielkanocne ozdoby dla mias
Trend zdobienia miasta w okresie świąt Wielkanocnych zdobywa coraz większą popularność. Kolorowe pisanki w rozmiarze XXL, często malowane zgodnie z regionalnym obyczajem, stają się ważnym elementem przestrzeni.

wielkanocne ozdoby dla miast terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Nie tylko Boże Narodzenie

Świąteczne dekoracje miejskie zwykle kojarzone są z Bożym Narodzeniem. Obyczaj zdobienia miast z okazji Wielkanocy nie należał do najpopularniejszych, jednak obecnie, nastrojowe pisanki w skali makro przebojem zdobywają kolejne polskie miejscowości – wystarczy spojrzeć na efektowną aranżację, która zagościła na placu Wyzwolenia w Nowej Soli, w województwie lubuskim.

wielkanocne ozdoby dla miast terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Wzór do naśladowania

Ze względu na to, że świąteczne dekoracje z kolekcji TerraChristmas mogą być personalizowane, każda polska miejscowość może stworzyć kompozycję zgodną z regionalnymi tradycjami. Pisanki z Nowej Soli zostały ozdobione przez lokalnego artystę, który przeniósł na nie obrazy tutejszej architektury.

wielkanocne ozdoby dla miast terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Własny pomysł na przestrzeń

Bogata gama gotowych wzorów sprawia, że niezwykle łatwo jest wybrać świąteczne ozdoby wielkanocne w klasycznych odsłonach: kolorowe figury i pisanki w kropki, paski o dowolnych barwach to najbardziej tradycyjne rozwiązanie dla miast. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pisanka była opatrzona logotypem miasta bądź symbolem związanym z jego historią – tu nie ma żadnych ograniczeń.

wielkanocne ozdoby miejskieŹródło: www.terrachristmas.pl

Aż cztery rozmiary, w których występują świąteczne pisanki dla miast TerraChristmas to kolejne możliwości stworzenia niepowtarzalnej dekoracji. Wystarczy umieścić je na specjalnych stojakach, by umożliwić przechodniom spacer pośród nastrojowych, wielkanocnych pisanek. Z kolei witacz ozdobiony pisankami w ciekawy sposób powita i pożegna gości odwiedzających miasto w okresie wiosennych świąt.

wielkanocne ozdoby dla miast terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

wielkanocne ozdoby terrarchistmas (1)
Źródło: www.terrachristmas.pl

Dekoracje do zadań specjalnych

Świąteczne pisanki i figury TerraChristmas zostały wykonane z fiberglassu, materiału, który od dawna stosowany jest do tworzenia dekoracji dedykowanych przestrzeni miejskiej. Stworzone z niego ozdoby doskonale sprawdzają się w przypadku ozdób bożonarodzeniowych, wystawionych na działanie śniegu i mrozu, dlatego równie dobrze zniosą wiosenne warunki.

wielkanocne ozdoby dla miast terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

wielkanocne ozdoby terrarchistmas (1)
Źródło: www.terrachristmas.pl

Rozwiązanie na lata

Fiberglass ceniony jest ze względu na ogromną wytrzymałość, a jednocześnie lekkość, dzięki czemu świąteczne dekoracje miejskie można łatwo montować, a następnie zdemontować i przechować. Są one niezwykle łatwe w pielęgnacji, a ze względu na lakierowaną powierzchnię, nie osadza się na nich kurz, a promienie słoneczne nie niszczą żywych kolorów – to rozwiązanie na lata!

wielkanocne ozdoby dla miast terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

wielkanocne ozdoby dla miast terrachristmas  Źródło: www.terrachristmas.pl

wielkanocne ozdoby dla miast terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

wielkanocne ozdoby dla miast terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

wielkanocne ozdoby dla miast terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

wielkanocne ozdoby dla miast terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl
Hydrożel w miejskich nasadzeniach

hydrożel w miejskich nasadzeniach

Wypielęgnowana zieleń determinuje pozytywny sposób postrzegania miasta. Utrzymanie jej w dobrej kondycji wymaga jednak znacznych nakładów finansowych i wiele energii, a niesprzyjające zurbanizowane środowisko dodatkowo utrudnia nawadnianie i pielęgnację roślin.

hydrożel w miejskich nasadzeniachŹródło: www.fotolia.com

Jak usprawnić ten proces i ograniczyć straty?

Miejskie rośliny mają utrudnione warunki, szczególnie te, nasadzone w pobliżu ulic i parkingów narażone są na duże zasolenie i znaczną ilość toksycznych składników w powietrzu. Chcąc zapewnić im stały dostęp do życiodajnych składników, warto uzupełnić glebę o TerraHydrogelVit, gwarantujący doskonałą kondycję nawet w problematycznym środowisku.

kaskadowe konstrukcje kwietnikowe TerraŹródło: www.wiezekwiatowe.pl

Ta nowoczesna odżywka doglebowa oraz mieszanka nawozowa, która oprócz czystego hydrożelu zawiera w sobie odpowiednio skomponowane połączenie nawozów długodziałających (NPK). TerraHydrogelVit ma ogromne zdolności sorbcyjne: już 1 gram preparatu jest w stanie wchłonąć nawet 300 ml wody, a następnie przekazać ją do systemu korzeniowego roślin w odpowiedniej ilości i czasie.

Jakie korzyści daje hydrogel w przestrzeni miejskiej?

TerraHydrogelVit gwarantuje aż 3-krotnie niższą częstotliwość nawadniania miejskich roślin i zmniejszenie ich nawożenia do 60%. Niezależnie, dzięki zastosowanym w preparacie składnikom pokarmowym, sadzonki szybciej ukorzeniają się w podłożu i są odporniejsze na susze oraz choroby. To szczególnie istotne w miejscach trudnodostępnych i narażonych na zwiększone zasolenie i dużą ilość gazów spalinowych. Jednokrotna aplikacja odżywki zapewnia zdrowe rośliny, a jednocześnie pozwala ograniczyć wydatki i nakłady pracy związane z ich pielęgnacją.

Kaskadowe konstrukcje kwietnikowe TerraŹródło: www.wiezekwiatowe.pl

Nasadzenia w gruncie, w pojemnikach i wieżach kwiatowych

Przygotowanie gruntu pod miejskie nasadzenia wymaga połączenia TerraHydrogelVit z glebą.  Mając tak przygotowane podłoże, można umieścić sadzonki w miejscu przeznaczenia.

Kompleksowa Usługa Zielona GóraŹródło: www.wiezekwiatowe.pl

Kiedy stosować hydrożel w nasadzeniach miejskich?

Odpowiednim momentem na użycie TerraHydrogelVit jest wczesna wiosna, warto wzbogacić nim glebę podczas sadzenia nowych roślin na rabatach, przy parkingach i skwerach, a także tą, przeznaczoną dla roślin w donicach i kwietnikach.

kaskadowe konstrukcje kwietnikowe TerraŹródło: www.wiezekwiatowe.pl

Czy hydrożel jest bezpieczny dla środowiska?

TerraHydrogelVit to całkowicie nieszkodliwy preparat. Jest w 100% ekologiczny i przyjazny dla środowiska. Po 3-5 latach od zastosowania w glebie ulega biodegradacji.
Świąteczna aranżacja miasta

ażurowe dekoracje terrachristmas (1)

Lekkie, zwiewne i niepowtarzalne – przypominają płatki śniegu, jednak są od nich znacznie bardziej wytrzymałe. Zdobią polskie miasta właśnie teraz, w okresie Bożego Narodzenia.

ażurowe dekoracje terrachristmas (1)Źródło: Gmina Miejska Przemyśl

Ażurowe dekoracje wprowadzają szczególny nastrój i pozwalają poczuć prawdziwą magię świąt w przestrzeni publicznej.

Ażurowe kule w Przemyślu

W Przemyślu świąteczna atmosfera zapanowała na dobre. Szczególnie dobrze można ją poczuć tuż przy tutejszym Urzędzie Miejskim – najbliższą okolicę wejścia do budynku upiększają zwiewne ażurowe dekoracje w kształcie kul. Dla dodatkowego efektu, a zarazem kontynuowania poprzedniej aranżacji, zostały one umieszczone w pojemnikach na kwiaty, które znajdują się w tym miejscu w sezonie letnim. Duże donice przybrano choinkowymi gałązkami, a całość przybrano świetlnymi łańcuchami, które rozjaśniają wejście do Urzędu po zmroku.

ażurowe dekoracje terrachristmas (1)Źródło: Gmina Miejska Przemyśl

Gwiazdy w Międzyzdrojach

Międzyzdroje słyną z gwiazd, jednak nie tylko tych na nadmorskim bulwarze. Właśnie teraz miasto zdobią ażurowe dekoracje świąteczne w kształcie przestrzennych, koronkowych gwiazd. Ozdoby opleciono łańcuchami świetlnymi i zamontowano na miejskich latarniach w najbardziej reprezentatywnej części miasta, tuż przy wejściu na popularne molo i plażę. To szczególny ukłon w stronę turystów licznie odwiedzających Międzyzdroje również w okresie zimowym, którzy ze świątecznej podróży wrócą z najpiękniejszymi wspomnieniami i chęcią rychłego powrotu.

Dekoracje ażurowe TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Niepowtarzalne święta

Bez względu na miejsce, święta Bożego Narodzenia muszą być po prostu niepowtarzalne. Ażurowe dekoracje są wykonywane ręcznie, dlatego każda z figur wyróżnia się unikalną formą, której nie można powtórzyć. Dzięki nim świąteczna aranżacja miasta staje się nie tylko nastrojowa, ale również wyjątkowa.

ażurowe dekoracje terrachristmas (1)Źródło: Gmina Miejska Przemyśl

W każdych warunkach

Niepowtarzalność ażurowych dekoracji to jednak nie jedyna ich zaleta. Włókno szklane, z którego są wykonywane rzeczywiście daje możliwość dowolnego kreowania ostatecznej formy, ale jest ono również lekkie i wysoce wytrzymałe – nie zaszkodzą mu zimowe śnieżyce, opady deszczu ani przymrozki. Ozdoby z kolekcji TerraChristmas mogą bez przeszkód, tak jak w Międzyzdrojach, zdobić przestrzeń w pobliżu morza, stale narażoną na silne powiewy wiatru i wysokie zasolenie.

ażurowe dekoracjeŹródło: www.terrachristmas.pl
Trzy kroki do pięknych świąt

choinki miejskie terrachristmas

To proste jak dwa razy dwa: od naprawdę udanych świąt Bożego Narodzenia dzielą Cię jedynie trzy, szybkie i łatwe kroki – skomponowanie niepowtarzalnych, autorskich dekoracji dla przestrzeni publicznej jeszcze nigdy nie było tak łatwe… Przecież choinki miejskie mogą być nie tylko piękne, ale również funkcjonalne!

choinki miejskie terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Krok 1: Wybierz rozmiar

Świąteczna aranżacja miasta wymaga odpowiedniego planu. Dekoracje nie mogą przytłaczać ani też niknąć na tle otaczającej architektury. W centrach miast, na dużej przestrzeni sprawdzi się choinka miejska o największych rozmiarach – warto ulokować ją na geometrycznym planie, podkreślając charakter otoczenia. Bardziej ścisła zabudowa nie jest przeszkodą: w takim przypadku warto postawić na mniejsze modele, których urok potęguje ilość: szereg choinek miejskich ustawionych wzdłuż pasów zieleni przy ulicach to doskonały prezent zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych.

Choinki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Krok 2: Dobierz kolor igliwia

Personalizowana dekoracja to szczególny sposób na podkreślenie charakteru architektury danego miasta. W zależności od otoczenia choinka miejska z kolekcji TerraChristmas może przybrać różne barwy: czerwoną, kojarzoną z magią świąt, zieloną niczym naturalne igliwie lub białą jak śnieg. Możliwość doboru kolorystycznego otwiera nowe drogi w świątecznej aranżacji miasta i stworzenie indywidualnej dekoracji.

choinki miejskie terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Choinki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Krok 3: Wybierz dodatki

Diody led to coraz popularniejszy sposób na oświetlanie wnętrz i otwartych przestrzeni. To duża oszczędność i znacznie bardziej atrakcyjny efekt wizualny, właśnie dlatego warto urozmaicić nimi choinki miejskie. W zależności od preferencji, dekoracja świetlna może mieć chłodną lub ciepły barwę – to kolejny sposób na niepowtarzalną aranżację! Łańcuchy świetlne doskonale wyglądają w towarzyszeniu bombek i rozmaitych ozdób…

Choinki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

choinki miejskie terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

… i ciesz się niepowtarzalną dekoracją przez lata!

Malowana proszkowo powłoka sprawia, że choinki miejskie są niepodatne na zimowe warunki. Montaż i demontaż świątecznej dekoracji nie powinien być absorbujący! Modułowa konstrukcja dekoracji pozwala wprowadzić magiczny nastrój do przestrzeni w zaledwie kilka chwil. Ze względu na solidny system montażu do podłoża, są stabilne i odporne na kradzieże – to dekoracja, która bez uszczerbku przetrwa wiele świątecznych sezonów i przez lata będzie kreować magiczną atmosferę…

choinki miejskie terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl
Tradycyjne dekoracje świąteczne

tradycyjne dekoracje terrachristmas

Klasyka nigdy się nie starzeje. Właśnie dlatego od wielu lat nieodłącznym elementem bożonarodzeniowych dekoracji są figury przedstawiające renifery lub słodkie, cukrowe laski.

tradycyjne dekoracje terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Chcąc spędzić te święta w zgodzie z tradycją, podczas tworzenia świątecznej aranżacji w przestrzeni publicznej i prywatnych ogrodach lub wnętrzach warto postawić właśnie na takie elementy.

Świąteczny renifer – Rudolf

Gotów, by dostarczyć bożenarodzeniowe prezenty na czas! Tradycyjna dekoracja umieszczona w przestrzeni publicznej, w prywatnym ogrodzie lub tuż pod stropem galerii handlowej najlepiej przypomni o tym wszystkim gościom. Aby podkreślić wrażenie prawdziwego świątecznego zaprzęgu, warto zestawić ze sobą kilka elementów.

dekoracje tradycyjne terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Sama słodycz – Candy Cane

Czym byłyby święta Bożego Narodzenia bez słodkości? Te przy świątecznym stole są najsmaczniejsze i aby nieco ułatwić wyczekiwanie, warto upiększyć przestrzeń publiczną figurami kolorowych, cukrowych lasek Candy Cane. Obok takiej dekoracji po prostu nie sposób przejść obojętnie!

dekoracje tradycyjne terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Im więcej, tym lepiej

Dekoracja ponad głowami przechodniów to doskonały pomysł, jednak warto dodatkowo zagospodarować również chodniki. Renifer Rudolf może „unosić się” bądź stać w szeregu bożonarodzeniowego zaprzęgu – który z dwóch modeli wybierzesz?

dekoracje tradycyjne terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Urok lasek Candy Cane również potęguje ich ilość. Już jedna stanowi ciekawy akcent w świątecznym krajobrazie miasta, galerii lub ogrodu, a im więcej takich dekoracji, tym bardziej radośniejsza i kolorowa staje się przestrzeń.

Niewielkie wymiary i mała masa sprawiają, że umieszczenie ich nawet w najtrudniej dostępnym miejscu nie stanowi problemu. Tradycyjne dekoracje świąteczne można z powodzeniem zawiesić ponad głowami przechodniów lub wykonać z nich płot przy domu świętego Mikołaja – a może masz własny pomysł na ich zastosowanie?

dekoracje tradycyjne terrachristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Lekki, ale odporny

Dekoracje TerraChristmas są na tyle lekkie, że mogą być bezpiecznie zamontowane nawet na dużych wysokościach. Wykonano je z ekstremalnie odpornego fiberglassu, dlatego bez uszczerbku przetrwają wiele zimowych sezonów na zewnątrz lub wewnątrz budynków.

Obudź radosne wspomnienia i wprowadź do przestrzeni zapowiedź bożonarodzeniowych prezentów. Figura w kształcie renifera Rudolfa oraz kolorowa cukrowa laska Candy Cane najlepiej stworzą szczególną atmosferę – to będą naprawdę wesołe święta!
PasteLove meble miejskie

ławka miejska pastel bench atech (1)

Pastele to hit niejednego sezonu. Teraz te delikatne kolory mogą zdobić także przestrzenie publiczne – meble miejskie w takim wydaniu są nie tylko komfortowe, ale poprawiają również prezencję okolicy.

ławka miejska pastel bench atech (1)Źródło: www.atech-pl.eu

Najnowsze trendy

Na całym globie na dobre zadomowił się trend, w myśl którego mała architektura ma spełniać nie tylko funkcję użytkową, ale także estetyczną. Świat pokochał również delikatne, pastelowe barwy, które przebojem zdobyły nie tylko magazyny modowe… Połączeniem tych dwóch tendencji są innowacyjne meble miejskie, gwarantujące nie tylko wytchnienie dla ciała, lecz również duszy.

Innowacyjne spojrzenie na miasto

Meble miejskie Atech to doskonały przykład innowacyjnego spojrzenia na potrzeby współczesnego miasta: ławki z serii pastel oparte są na niezwykle prostej, klasycznej formie, jednak o niebanalnej kolorystyce. Delikatne, pastelowe barwy, z których wykonano siedzisko skutecznie ożywią nieciekawą przestrzeń. Z myślą o potrzebach każdego użytkownika, ławki miejskie wykonano w kilku rozmiarach, a także z opcją bez oparcia – w ten sposób nawet najmłodsi mieszkańcy miast mogą bez przeszkód korzystać z infrastruktury.

ławka miejska pastel bench atech (1)Źródło: www.atech-pl.eu

Korzyści na okrągło

Przykuwającym spojrzenia sposobem na miejską szarość jest ławka miejska Pastel Circle. Jej niezwykłość tkwi w formie: zbudowano ją na planie koła, wewnątrz którego została umieszczona donica Amphor. To sposób na to, by jednocześnie wprowadzić do przestrzeni mnogość korzyści: pastelowe barwy, element natury oraz wygodne siedzisko.

ławka miejska pastel bench atech (1)Źródło: www.atech-pl.eu

donica miejska amphor atechŹródło: www.atech-pl.eu

Solidne rozwiązania

Pod subtelnymi barwami wykończenia kryją się najmocniejsze materiały. Mała architektura Atech jest tworzona ze grubej stali cynkowanej ogniowo – to gwarancja tego, że ławki w niezmiennym stanie przetrwają długie lata i nie zaszkodzą im nawet najtrudniejsze warunki.

Idea wprowadzania do przestrzeni publicznych elementów w żywych barwach to już europejski standard. Kolorowe meble poprawiają jakość życia i estetykę okolicy, czy pozwolisz więc, aby pastele odmieniły również i Twoje Miasto?
Donice miejskie – przegląd możliwości

donice tube donicemiejskie.pl a

Upiększają i porządkują otoczenie, ułatwiają życie, a także dodają mu kolorów. Odpowiednio dobrane donice kwiatowe sprawiają, że przestrzeń miejska nabiera zupełnie innego wyrazu. A ich możliwości ogranicza jedynie wyobraźnia…

donice tube donicemiejskie.pl aŹródło: www.donicemiejskie.pl

Mała architektura miejska pełni funkcję nie tylko estetyczną. Duże donice, które również są do niej zaliczane, mogą ponadto odgrywać wiele innych ról. Ze względu na swój kształt i materiały użyte w produkcji, staną się efektownym sposobem na dzielenie przestrzeni i wyznaczanie obszarów dla pieszych i pojazdów.

donice intel donicemiejskie.pl aŹródło: www.donicemiejskie.pl

Tradycyjna, minimalistyczna forma sprawia, że donice miejskie Intel dobrze jak żadne inne wkomponują się w nowoczesną aranżację miejskiego placu. Po takie rozwiązanie sięgnęły już władze Świnoujścia, dzięki czemu udało się wkomponować element naturalny w miejscu, w którym trudno o tradycyjnie rosnące rabaty.

donice intel donicemiejskie.pl aŹródło: www.donicemiejskie.pl

W podobny sposób z brakiem roślinności w centrum poradzili sobie włodarze Sopotu, którzy wybrali duże donice Tube do dekoracji tzw. „Monciaka” – ulicy Bohaterów Monte Cassino.

donice tube donicemiejskie.pl aŹródło: www.donicemiejskie.pl

donice tube donicemiejskie.pl aŹródło: www.donicemiejskie.pl

Aby zapewnić mieszkańcom maksimum komfortu życia, warto wybrać donice miejskie o dodatkowych funkcjach. Dla poprawienia wygody przebywania w przestrzeni publicznej została stworzona donica A-malo, która poza pojemnikiem na rośliny wyposażona jest w wygodny stolik. Jest na tyle wytrzymała, że bez problemu oprze się uszkodzeniom mechanicznym i niesprzyjającej pogodzie, jednorazowa inwestycja jest więc sposobem na długie lata bez dodatkowych wydatków.

donica a-malo donicemiejskie.paŹródło: www.donicemiejskie.pl

Funkcja siedziska przewidziana została w donicy Plane Ring, w ten sposób mieszkańcy mogą w każdej chwili spocząć na stabilnym podłożu, a na dodatek w pobliżu kwiatów. Donice miejskie tego typu mogą być pokryte farbą w żywych kolorach, zwiększając estetykę okolicy.

donica plane ring donicemiejskie.pl aŹródło: www.donicemiejskie.pl

donice plane ring donicemiejskie.pl aŹródło: www.donicemiejskie.pl

Poza funkcją estetyczną oraz możliwością odpoczynku, mała architektura miejska powinna dodatkowo ułatwiać codzienność. Świecące donice nie tylko zdobią, ale również wyznaczają ciągi komunikacyjne po zmierzchu, znacznie przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

donice świecące x-pot donicemiejskie.pl aŹródło: www.donicemiejskie.pl

Najnowszym trendem w aranżowaniu przestrzeni publicznych są donice corten. Niezwykła stal wykorzystana w produkcji tych pojemników zmienia się pod wpływem warunków atmosferycznych – zaczyna przypominać wiekową rdzę, sprawiając, że całe otoczenie nabiera wysublimowanego wyglądu.

donice corten donicemiejskie.pl aŹródło: www.donicemiejskie.pl

Poza fakturą i barwą charakterystyczną dla korozji, donice corten nie mają nic wspólnego z tym szkodliwym czynnikiem – są odporne na wszelkie niedogodności, co czyni je doskonałym rozwiązaniem dla miast i otwartych przestrzeni.

donice corten donicemiejskie.pl aŹródło: www.donicemiejskie.pl

Nowoczesne donice miejskie to nie tylko dekoracja, ale szereg i dodatkowych funkcji, które odmieniają przestrzeń oraz wpływają na poprawę komfortu mieszkańców. Są wytrzymałe na tyle, by przetrwać wiele lat, a na dodatek niesamowicie oryginalne i nieustannie zachwycają swoim wyglądem – ta jednorazowa inwestycja to wielki zysk dla miasta.

  donice świecące x-pot donicemiejskie.pl aŹródło: www.donicemiejskie.pl

donice round donicemiejskie.pl aŹródło: www.donicemiejskie.pl

donica Extravase donicemiejskie.plŹródło: www.donicemiejskie.pl

donice tube donicemiejskie.pl aŹródło: www.donicemiejskie.pl

donica Extravase donicemiejskie.plŹródło: www.donicemiejskie.pl

donica Extravase donicemiejskie.plŹródło: www.donicemiejskie.pl
Zielona Góra gotowa na święta!

nakładki miejskie TerraChristmas

Zielona Góra jest gotowa na święta. Na ulicach miasta właśnie stanęły nastrojowe dekoracje, które już zdołały podbić serca mieszkańców. Przekonajcie się – oto świeża relacja z Winnego Grodu:

 nakładki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Zeszłoroczna aranżacja miasta okazała się sukcesem, dlatego również w tym roku włodarze Winnego Grodu powierzyli to zadanie firmie Terra. W Zielonej Górze ponownie zastosowano rozwiązania z kolekcji TerraChristmas, które pozwalają szybko i efektownie zagospodarować przestrzeń w okresie świątecznym.

 nakładki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

W dyspozycji miasta pozostawały już dwie nakładki na kwietnikowe konstrukcje kaskadoweTerra Christmas Tree 470. W tym roku kolekcję funkcjonalnych dekoracji miejskich powiększono o kolejną nakładkę, dodatkowo wzbogaconą o srebrne bombki.

 nakładki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Najnowszy nabytek władz Zielonej Góry został ulokowany na jednej z ważniejszych arterii miasta – na ulicy Niepodległości, tuż obok Teatru Lubuskiego oraz legendarnego kina Nysa.

 nakładki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Montaż nakładki rozpoczął się rankiem 5 grudnia, a cała akcja była dokładnie obserwowana przez zaintrygowanych mieszkańców. Proces obejmował kilka etapów:

 nakładki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Rdzeń dekoracji tworzy wieża kwiatowa, którą dodatkowo obciążono dla lepszej stabilności. Na konstrukcję nałożono w pełni udekorowaną, pokrytą gęstym, zielonym igliwiem nakładkę.

 nakładki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Następnie pozostało jedynie dodać wierzchołek… i gotowe – elegancka świąteczna dekoracja nie wymaga już żadnych dodatkowych prac pielęgnacyjnych ani konserwacyjnych.

 nakładki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

 nakładki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Proces montażu nakładki przebiegł w ekspresowym tempie i przy stałym dopingu ze strony dzieci z jednego z zielonogórskich przedszkoli. Już w kilka chwil po zakończeniu operacji nowa dekoracja stała się obleganym kompanem do fotografii i obiektem zainteresowań każdego przechodnia – nikt nie zdołał przejść obojętnie.

 nakładki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

 nakładki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

W Winnym Grodzie panuje już świąteczna atmosfera – z kolekcji TerraChristmas umilają mieszkańcom oczekiwanie na Boże Narodzenie, z pewnością będą też pięknym dopełnieniem tradycyjnego jarmarku, na który miasto zaprasza już od 17 grudnia. Tego nie można przegapić!

 nakładki miejskie TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

 nakładki miejskie TerraChristmas
Źródło: www.terrachristmas.pl

 nakładki miejskie TerraChristmas
Źródło: www.terrachristmas.pl
To będą piękne święta

nakładki na wieże kwiatowe TerraChristmas

Nie pozwól, by żmudne przygotowania przyćmiły radość, jaką niosą ze sobą święta. Postaw na proste i szybkie rozwiązanie – kolekcja dekoracji TerraChristmas pozwoli oszczędzić fundusze i czas.

nakładki na wieże kwiatowe TerraChristmas
Źródło: www.terrachristmas.pl

Wysoko cenimy sobie niepowtarzalny nastrój w domu. Miasto, w którym żyjemy również gra ważną rolę w kreowaniu świątecznego klimatu: te same kolorowe dekoracje, liczne bombki i łańcuchy jednak w znacznie większej skali, co roku upiększają naszą przestrzeń publiczną. To niemały wydatek, ale ostateczny efekt jest wart inwestycji.

TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Po co jednak przepłacać? Miasto, w którym wiosną i latem stoją wieże kwiatowe, może oszczędzić i zdecydować się na specjalne nakładki z kolekcji TerraChristmas. Te lekkie, wytrzymałe, pokryte syntetycznym igliwiem stelaże w kształcie świątecznego drzewka całkowicie pokrywają pozbawione ukwiecenia konstrukcje. W ten prosty sposób miasto uniknie wydatków związanych z demontażem i magazynowaniem wież kwiatowych, które nie znikają z przestrzeni publicznej, ale nabierają zupełnie nowej świątecznej szaty.

nakładki na kaskadowe konstrukcje kwietnikowe TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

Nakładki miejskie to szereg możliwości: do wyboru są trzy kolory igliwia, od tradycyjnej zielni, aż po zieleń i biel. Nastrojowe światło LED o zimnej albo ciepłej barwie i tradycyjne lub świecące dodatki dopełnią unikalnej dekoracji. Co wybierzesz? Puść wodze wyobraźni i skomponuj najpiękniejszą choinkę!

TerraChristmas  Źródło: www.terrachristmas.pl

Bez względu na wielkość wież kwiatowych nakładki miejskie zawsze całkowicie pokryją każdą z nich. Nie stwarzają zagrożenia dla przechodniów, a ich montaż i demontaż to drobnostka – z nimi miasto może szybko stworzyć niepowtarzalną aranżację!

nakładki na wieże kwiatowe TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

TerraChristmas to również nakładki na miejskie latarnie. Po okresie kwitnienia zawieszone na nich wieże kwiatowe mogą być przykryte kulą z igliwia. Powstanie w ten sposób dekoracja, która szybko i diametralnie odmieni całe miasto w magicznym okresie świąt Bożego Narodzenia.

Kolekcja dekoracji TerraChristmas skierowana jest również do miast, które nie posiadają wież kwiatowych. Specjalnie dla nich stworzono równie efektowną tradycyjną choinkę na stabilnym stelażu i z mocowaniem do podłoża.

choinki TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

To już połowa października, nawet nie zauważymy, gdy listopad przeminie równie szybko. Zima i święta za pasem – czas się do nich przygotować. Wybierz optymalny produkt z kolekcji i spraw, by Twoje miasto wypiękniało w te święta!

nakładki na wieże kwiatowe TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl

TerraChristmasŹródło: www.terrachristmas.pl