Drzewa liściaste, by lepiej żyć w mieście

Inwestycje wypierają miejskie tereny zielone. Ciągle wzrasta liczba poruszających się w miastach samochodów – rzadko która rodzina ma tylko jeden. Łatwiej więc w mieście o parking niż teren zielony.

drzewa w mieście (1)

Efekty? Spaliny zanieczyszczają powietrze, narasta hałas i żyje się coraz gorzej, a władze miast za zazielenianie uznają ustawianie kwietników. To niebezpieczne i krótkowzroczne. W mieście potrzebne są nam drzewa – a konkretnie ich gatunki liściaste.

Drzewa i krzewy mają kluczowe znaczenie dla życia na całej Ziemi. Są głównym lądowym producentem tlenu w atmosferze i zarazem głównym konsumentem atmosferycznego dwutlenku węgla. W mieście ich rola nie ogranicza się jednak do tego zadania.

A jednak częściej niż nasadzenia spotykamy ich wycinki. Często ich wymagana przepisami kompensacja ma miejsce na peryferiach lub wręcz pod miastem. A przecież drzewa, zwłaszcza liściaste, potrzebne są w centrach!

Zadania liściastych drzew miejskich

Korzyści związanych z obecnością drzew jest tak wiele, że w zasadzie można by poświęcić każdemu aspektowi osobny tekst. Przedstawmy je w dużym skrócie.

  • Dostarczanie tlenu – typowe drzewo liściaste rosnące w mieście, przez rok produkuje ok. 118 kg tlenu (obliczono to uwzględniwszy również pobieranie przez drzewo tlenu).
  • Niesienie ulgi podczas upałów – oprócz tego, że możemy schronić się w ich cieniu, drzewa chłodzą i nawilżają powietrze. Wyparowując do 450 litrów wody dziennie (tu znów wyniki dotyczą sporych drzew liściastych)! Drzewa pomagają również wyrównywać tzw. „wyspy ciepła” powstające w efekcie nadmiaru budowli ze szkła i betonu. Rozrośnięte okazy mogą obniżyć temperaturę nawet o 11 stopni w porównaniu do terenów niezadrzewionych.
  • Oczyszczanie powietrza – drzewa oczyszczają powietrze głównie z amoniaku, dwumetylobenzenu i formaldehydu, stanowią też dla nas osłonę przed spalinami oraz pyłem. Dodatkowym ich atutem jest pochłanianie nieprzyjemnych zapachów.
  • Korzyści dla naszej psychiki – dzięki szumowi liści drzewa wpływają na nas kojąco, gdyż wyciszają i obniżają poziom miejskiego hałasu. Dają nam też szansę na kontakt z naturą – oprócz swej zielonej obecności, oferują miejsce na gniazdowanie miejskim ptakom, a kwitnąc zapewniają przetrwanie miejskim zapylaczom.
  • Szeroko rozumiane korzyści społeczne – oprócz walorów czysto estetycznych, drzewa mogą pełnić zadanie edukacyjne: uświadamiają, jakie gatunki flory są charakterystyczne dla miasta, pozwalają na obserwację miejscowej fauny. Z mniej oczywistych aspektów korzyści dla człowieka – drzewa łagodzą obyczaje! Obliczono, że obniżają poziom agresji o około 52%. Działają też korzystnie na kreatywność bawiących się przy nich dzieci.
  • Walory ekonomiczne – zbadano, że drzewa przedłużają żywotność nawierzchni asfaltowych z 7-10 lat do 20-25 lat. Zacieniając nawierzchnię, chronią ją przed szybkim uwalnianiem związków asfaltowych i pozostawieniem zlepianego przez nie kruszywa bez odpowiedniej ochrony. Amerykanie obliczyli nawet, że każdy dolar wydany na utrzymanie drzewa zwraca się po trzykroć: w postaci oszczędności energetycznych, poprawy jakości powietrza i wody, retencji opadów atmosferycznych, wzrostu cen nieruchomości itp.

drzewa w mieście (2)

Dlaczego w mieście lepiej sadzić drzewa liściaste?

Miłośnicy roślin wiecznie zielonych mogą się niejednokrotnie dziwić, dlaczego w miastach dominują akurat drzewa liściaste, skoro na zimę tracą one liście i w związku z tym sporo swych walorów. Jest to podyktowane dwoma względami.

Pierwszy związany jest ze zdolnościami oczyszczania powietrza. To właśnie drzewa pokryte liśćmi pochłaniają aż 85% osiadającego na nich kurzu i spalin. Co gdy spadają liście? Nie ustaje ich dobroczynny wpływ. W stanie bezlistnym zdolność pochłaniania przez drzewo spada jedynie o 25%.

Drugi powód sadzenia w miastach głównie drzew liściastych, wiąże się z ich większą odpornością. Rośliny iglaste gorzej znoszą zanieczyszczenie powietrza. Pod wpływem kurzu i toksycznych związków gorzej rosną i brunatnieją.

drzewa w mieście (3)

Jakie drzewa najlepiej sadzić w mieście?

Jeżeli chcemy cieszyć się długotrwałym życiem posadzonego drzewa, konieczne jest uwzględnienie kilku aspektów.

Po pierwsze, wybierajmy rośliny mało wymagające. Drzewa miejskie muszą być odporne na suszę i nie wymagać dużej ilości składników pokarmowych. W mieście nie mogą liczyć na glebę bogatą w składniki odżywcze i niezbędne roślinom minerały. Konieczne warunkiem przetrwania miejskiego drzewa jest też głębokie zapuszczanie korzeni. W innym przypadku narażone drzewo narażone będzie na przesychanie (w miastach woda odprowadzana jest do kanalizacji).

Stanowczo należy też stawiać na rośliny szybko rosnące – im szybciej drzewo staje się duże, tym prędzej zacznie spełniać rolę katalizatora spalin, kurzu i hałasu.

W mieście sadźmy rośliny długowieczne i gęste oraz o gładkich liściach – szkodliwe substancje nie będą w nich zalegać i nie wnikną w głąb rośliny. Łatwo spłucze je deszcz, a my będziemy cieszyć się przez lata ochroną zdrowego drzewa.

Stanowczo unikajmy roślin płytko się korzeniących, wymagających żyznej i próchnicznej gleby oraz mocno pylących.

Drzewa miejskie są naszym dziedzictwem po poprzednich pokoleniach, a jednocześnie zobowiązaniem wobec naszych potomków. Jakie miasta im przekażemy? Czy da się w nich żyć, czy jedynie przybywać tu do pracy i uciekać? Sadźmy w naszych miejscach zamieszkania drzewa, które pomogą lepiej żyć nam i naszym potomkom. Walczmy o nie i utrudniajmy życie lokalnym władzom, gdy chcą z nich rezygnować. Będziemy lepiej żyć.

ulica-ekologiczna

Wierzymy, że ekologia w wielkim mieście jest możliwa, a swoje życie (i życie innych) można uczynić lepszym, nawet jeśli nie należy się do wielkich organizacji proekologicznych. Śledzimy newsy, tropimy trendy, piszemy o tym, co w zielonym przemyśle fajne, a co podejrzane – jednym słowem: mamy oko na eko.

Zapisz