Regulamin Plebiscytu „Najpiękniejsze miasto w Polsce”

000Regulamin plebiscytu „Najpiękniejsze miasto w Polsce” I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady plebiscytu „Najpiękniejsze miasto w Polsce” (zwany dalej „Plebiscyt”). 2. Organizatorem Plebiscytu jest firma Terra® z siedzibą przy ul. Piastowska 4, 66-620 Gubin. Wpisana do CEIDG pod nazwą Terra – Bogusław  Albinowski (zwany dalej „Organizator”) 3. Plebiscyt odbywać się będzie w formie „on-line” za pośrednictwem strony internetowej www.inspirowaninatura.pl 4. Plebiscyt … Czytaj dalej